Homo pari hakee miestä escort service helsinki

Monet samaa sukupuolta olevat vanhemmat hankkivat lapsia tai heillä voi olla niitä aikaisemmasta suhteesta eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että perheen ns.

Ulkoinen adoptio tarkoittaa adoptointia perheen ulkopuolelta, eli esimerkiksi kansainvälistä adoptiota. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio ja huoltajuus herättävät monenlaisia tunteita. Vastustajien tärkein argumentti on se, että heidän käsityksensä mukaan lapsen kehitykselle on haitallista, jos perheessä ei ole sekä äitiä että isää.

On esitetty, että homoseksuaalisessa perheessä eläminen voi haitata lapsen kehitystä muun muassa sukupuolirooleja ja seksuaalisuutta koskevissa asioissa.

Tutkimuksista saadut tulokset ovat kuitenkin varsin yhtenäisiä ja osoittavat tällaiset oletukset vääriksi. Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuden ja huoltajuuden kannattajien mukaan lasta rakastavat, samaa sukupuolta olevat vanhemmat voivat kasvattaa lapsen aivan yhtä hyvin kuin heterovanhemmatkin. Heidän mukaansa tilastot eivät osoita ns. Joidenkin tutkimusten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla on hiukan muista lapsista poikkeavia käsityksiä sukupuolirooleista, jotkut saattavat olla jopa feministejä, mutta heistä ei tule myöhemmin homoseksuaaleja yhtään suuremmalla todennäköisyydellä.

Tutkimuksia homo- ja lesboperheissä elävistä lapsista on tehty erityisesti Yhdysvalloissa luvulta lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna laatimassa mietinnössä Lapset ja rekisteröity parisuhde näitä tutkimustuloksia on kartoittanut lastenpsykiatri Tytti Solantaus. Lesboäitien perheistä tutkimustuloksia on paljon enemmän kuin homoisien perheistä. Tutkimusten mukaan homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten vanhempien välillä ei ole eroa siinä, miten kiinnostunut vanhempi on lapsestaan ja kuinka paljon aikaa lapsen kanssa vietetään.

Lesboparin muodostamassa perheessä lastenhoito saattaa kuitenkin jakautua keskimäärin tasaisemmin molemmille vanhemmille. Myöskään lasten sosiaalisen sukupuolen kehityksessä tyttömäisessä tai poikamaisessa käyttäytymisessä ja seksuaalisessa suuntautumisessa ei ole havaittu mitään systemaattisia eroja homo- ja heteroperheiden välillä.

Adoptiolasten hyvinvointiin keskittyneiden tutkimusten mukaan vauvoina adoptoitujen ja tutkimushetkellä alle 3-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa ei ole eroa samaa sukupuolta olevien vanhempien ja eri sukupuolta olevien vanhempien hoidossa kasvaneitten adoptiolasten välillä. Samoja johtopäätöksiä siitä, että vanhempien seksuaalisella suuntautumisella ei ole lapsen hyvinvoinnin kannalta merkitystä on tehty myös muissa tutkimuksissa, jotka ovat keskittyneet alle vuotiaisiin adoptiolapsiin [8] [9] [10].

Isän merkityksen on ajateltu olevan suuri erityisesti pojan kehitykselle, ja lesboparin poikien asemasta onkin käyty paljon keskustelua. Tietysti, yksinäisillä äideillä on ollut adoptio-oikeus Suomessa jo pitkään. Tämänhetkiset tutkimustulokset eivät viittaa siihen, että pojan kehitys häiriintyisi isän puuttumisen vuoksi. Äidin puuttumisesta on vain vähän tutkimustuloksia, mutta yksinhuoltajaisien perheissä lasten kehitys näyttää olevan normaalia.

Tähänastisissa tutkimuksissa tällaista ei ole havaittu, vaan lasten sosiaaliset taidot ja minäkäsitys ovat samanlaisia kuin muillakin lapsilla. Tunnetason ongelmat on kuitenkin todettu yleisemmäksi samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Riski kliinisiin tunne-elämän ongelmiin, kehityksen ongelmiin tai mielenterveyspalvelujen käyttöön oli lähes kaksinkertainen samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla verrattuna eri sukupuolta olevien vanhempien lapsiin.

Tuloksissa on huomioitu iän, rodun, sukupuolen sekä vanhempien koulutuksen ja tulotason vaikutus. Vaikka adoptoiduilla lapsilla on yleisesti ottaen suurempi riski tunne-elämän ongelmiin, adoptio ei selittänyt eroja samaa ja eri sukupuolta olevien vanhempien lasten kohdalla. Suomessa lastensuojeluun ja adoptioon erikoistuneet järjestöt kannattavat samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeutta: Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan ei ole lapsen edun mukaista että lapsi adoptoidaan yksin perheeseen jossa on tosiasiallisesti kaksi vanhempaa, ja että lasten edun kannalta on parempi että molemmat samaa sukupuolta olevat vanhemmat pääsevät adoptioneuvontaan samanaikaisesti [14].

Myös Pelastakaa Lapset ry: Lapsiasiavaltuutettu on myös todennut että lasten oikeuksien näkökulmasta ei ole esteitä sille, että samaa sukupuolta olevat parit hakevat adoptiota yhdessä. Osa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden vastustajista hyväksyy huoltajuuden, muttei adoptiota.

Syynä tähän on se, että monissa maissa adoptiolla on ns. Tärkeä kysymys on esimerkiksi se, ettei adoptiota koskaan tehtäisi etävanhemman tai tarpeeksi varttuneen lapsen tahdon vastaisesti.

Lisäksi monia adoptio-oikeuden vastustajia huolestuttaa, että adoption sallivan lain säätäminen johtaisi myöhemmin esimerkiksi naisparien vanhemmuusolettamaan, jossa vanhemmuus automaattisesti annettaisiin äidin samaa sukupuolta olevalle puolisolle, vaikka biologinen isä olisi tiedossa ja isyyden selvittämisen ja tunnustamisen edellytykset olemassa.

Naisparien vanhemmuusolettamaa on hallitus esittänyt Ruotsissa. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio on laillista seuraavissa valtioissa: Yhdysvalloissa adoptio on sallittu seuraavissa osavaltioissa: Israel , Ranska , Saksa ja Suomi sallivat sisäisen adoption: Suomen lainsäädännössä ulkoinen adoptio sallitaan vain aviopareille ja yksin eläville. Samaa sukupuolta olevalla parilla on mahdollisuus rekisteröityyn parisuhteeseen , joka poikkeaa oikeudellisesti avioliitosta käytännössä vain ulkoisen adoptio-oikeuden ja yhteisen sukunimen saamisen osalta.

Suomessa samaa sukupuolta olevien parien ulkoista adoptio-oikeutta ajaa Seta ry. Myös kansainvälinen adoptio tulisi Setan mukaan sallia samaa sukupuolta oleville pareille, koska hakijoiden sopivuus vanhemmiksi arvioidaan huolellisesti adoptioprosessin aikana. Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö adoptoi kumppaninsa juridisen lapsen.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa naispari hankkii yhteisen lapsen keinohedelmöityksellä , on syntyneellä lapsella ilman sisäistä adoptiota oikeudellisesti vain yksi vanhempi, vaikka hän käytännössä elää kahden vanhemman kanssa. Sisäinen adoptio on mahdollinen myös tilanteessa, jossa lapsi elää biologisen vanhempansa ja tämän uuden puolison muodostamassa uusperheessä ja näkee vain harvoin toista biologista vanhempaansa, joka olisi valmis vanhemmuudesta luopumiseen.

Seta on pitänyt lapsen etua perusteluna samaa sukupuolta olevien parien sisäisen adoption sallimiselle. Ilman sisäistä adoptiota tilanne on lapsen kannalta epävarma ja turvaton, etenkin jos hänen ainoa juridinen vanhempansa kuolee. Alkoi vain naurattaa kun mietin josko itse kehittelisin kriittisyyttä ihmisryhmiä kohtaan subjektiiviselta pohjalta: Inspiroi omaan postaukseen aihe kyllä. Joo, siis eihän noilla perusteluilla mitä siis itse käytin oikeuttaakseni ennakkoluuloni pärjäisi edes päiväkotitason väittelyturnauksessa: Väitän että Suomi ei pysty kotouttamaan 50 - 80 maahanmuuttajaa?

Siksi, että he ovat pääsääntöisesti kielitaidottomia ja kouluttamattomia, jotka eivät valitettavasti tule työllistymään lama-Suomessa. Meillähän on jo omasta takaa työttömiä ! Kuntaliiton edustaja totesi aamun Hesarissa, että kunnat eivät yksinkertaisesti olemassa olevilla rahoituksilla valtion ja kuntien kantamat verot pysty tuohon.

Tämä on vain valitettava tosiasia. Yritys nimeltä Suomi tekee konkurssia, eikä tämä pakolaiskriisi sitä helpota. Turvapaikka on annettava, mutta se pettymys minkä nämä valtavat määrät maahanmuuttajia tulevat Suomessa kokemaan, aiheuttaa vain lisää ongelmia.

Ratkaisu tähän ei löydy siitä, että kotoutetaan, vaan siitä, että lähtömaat tehdään turvallisiksi. Tämä ei ole Suomen ongelma, vaan kansainvälisen yhteisön ongelma, jonka ratkaisuun Suomen tulee osallistua.

Jos yhtään katsotte Hesaria ja siellä haastateltuja maahantulijoita, voi sitä sinisilmäisyyden määrää Ja monet muut esimerkit, Haloo, ei kai teistä kukaan usko, että tuollainen on realismia Ja nyt huom, tämä ei ole rasistinen kirjoitus vaan realistinen kirjoitus. Tuomitsen kaikki ylilyönnit mitä olit omassa tekstissäkin esittänyt, mutta aikuisten oikeasti, voisiko näistä aiheista edes puhua ilman että heti todetaan: Keskustelun tyrehdyttäminen ruokkii juurikin näitä ääri-ilmiöitä, joita ei siis voi suvaita!

Olen ymmärtänyt, että et maksa veroja Suomeen Tässä mennään kuitenkin taas niihin sekundäärisiin haasteisiin; lähtömaitahan ei tosiaan silleen suit sait sukkelaan tuosta vaan tehdä turvallisiksi, Suomen työttömyyttä ei poisteta päivässä, ja siltikin: Kerrotko vielä, miten määrittelet ihmisen hädän? Nämä nuoret miehet kuormittavat järjestelmän siten, että oikeat hädänalaiset eivät pääse turvapaikkajärjestelmän piiriin.

Suomen rajalliset resurssit menevät nyt väärään osoitteeseen, tämä minua huolettaa Asiasta kertonee jotain se, että Irakilaisia nuoria on jo lähtenyt takaisin Irakiin sekä muihin maihin!

Mä en ole käsittääkseni missään vaiheessa sanonut, ettenkö maksaisi Suomeen veroja. Siitäkin huolimatta, se varsinainen äänioikeus muuten säilyy niin kauan kuin on Suomen kansalainen, huolimatta siitä, missä maassa asuu.

Ei taida olla minun asiani eikä varmaan sinunkaan, kaikella kunnioituksella määritellä ihmisen hätä; eiköhän siihen ole esim. Minä lähden siitä, että apua tarvitsevia pitää auttaa, ja jätän sekundääriset ongelmat alan asiantuntijoille.

Et halua ymmärtää pointtiani, juurikin niin: Kysyn sinulta arvon Puuma: Valitettavasti tiedän että näin on käynyt ja tulee käymään seuraavien viikkojen aikana yhä enemmän! Juurikin nämä, jotka hakevat turvapaikkaa, ja häipyvät kesken prosessin, romuttavat koko järjestelmän idean. Tämä kaikki aiheuttaa vaan suunnatonta harmia ja ongelmia täällä Suomessa sekä niille, jotka hakevat turvapaikkaa, koska Irak voidaan todeta näillä perusteilla tuvalliseksi maaksi.

Kannattaa tutustua aiheeseen ja mennä käymään vaikka Helsingin vastaanottokeskuksen liepeillä, eikä esittää sekundäärisiä mielipiteitä ilman faktoja.

En ota nyt kantaa tapauskohtaisesti juuri vuotiaaseen irakilaiseen mieheen, totean vain, että kyllä ihminen voi olla kotimaassaan vainottu, vaikka ei eläisikään kädestä suuhun. Tämänkaltainen tilanne voi tulla hyvinkin helposti eteen esim. Ei siinä sitten enää katsella, kuinka paljon rahaa on lompakossa. En myöskään haluaisi lähteä mukaan systeemiin, jossa "pakolaisuus" täytyy ensin todistaa fyysisin tai psyykkisin vammoin!

Jos on hengen hätä, miksi valittaa ruuasta? Jos on hengen hätä, miksi mennään takaisin lähtömaahan lentokoneella? Jos on hätä, miksi lähetellään Facebookkiin kuvia suomalaisista naisista ja tytöistä? Jos on hätä, miksi ahdistellaan nuoria tyttöjä Helsingissä?

Jos on hätä, miksi kritsoidaan maata joka yrittää auttaa? Epäonnistunut integraatio ei ole tosiasia pelkästään Suomessa, vaan myös muualla Euroopassa. Vaikka muukalaisvastaisuus on nostanut päätään Suomen ulkopuolellakin, niin useimmissa tapauksessa kyse ei ole mistään sokeasta pelosta, vaan epäonnistuneesta integraatiosta. Epäonnistunut integraatio ruokkii negatiivisia asenteita ja vice versa, mutta kyseessä on vain osasyy - asia on aika monitahoinen.

Paljon merkittävämpänä näkisin sen, ettei monella tänne tulevalla ihmisellä ole pienintäkään käsitystä siitä miten toimiva yhteiskunta rakentuu ja miten siinä pitää itse pyrkiä toimimaan. Nuo asiat ovat suurimmalle osalle meistä länsimaalaisista ihmisistä itsestäänselviä asioita, mutta pitää ymmärtää että huomattava osa tulijoista tulee rikkonaisista ja ei-niin-toimivista yhteiskunnista.

Monelta puuttuu kunnollinen koulutus kokonaan. Ilman pätevää koulutusta ja kielitaitoa Suomesta on lähes mahdotonta saada töitä vaikka työhaluja olisikin. Toisaalta lähi-idän ja Afrikan kulttuureissa koulutusta ei arvosteta samalla tavalla kuin länsimaissa - tiettyjen maahanmuuttajaryhmien heikko koulumenestys on yleiseurooppalainen ilmiö.

Heikon koulumenestyksen taustalla tuskin on kantaväestön negatiiviset asenteet. Maahanmuuttajavaltaiset koulut ovat hyvin usein ongelmakouluja, joissa opetuksen laatu on heikkoa ja opiskelurauha olematon. Asenteiden lisäksi asiaan vaikuttaa se, että vanhempien heikolla sosioekonomisella asemalla ja lasten huonolla koulumenestyksellä on yhteys - ja tässä tapauksessa vanhempien heikko sosiaaliekonominen asema johtuu usein puuttuvista työelämän valmiuksista, eli koulutuksesta ja kielitaidosta.

Toisaalta kulttuurierot ovat hyvin suuria, eikä kaikki välttämättä ole halukkaita sopeutumaan tai eivät tänne tullessaan edes tiedä että heidän odotetaan sulautuvan länsimaiseen sekulaariin yhteiskuntaan.

Jos asian kääntää toisinpäin niin se on ehkä helpompi ymmärtää - pystyisitkö mukautumaan vaikka Afghanistanilaiseen yhteiskuntaan? Pyrkisit varmasti elämään yhtä länsimaalaisesti ja länsimaalaisten arvojen mukaan kuin ympäristö antaa myöten?

Ehkä jopa haluaisit yhteiskunnan kehittyvän hieman länsimaisempaan suuntaan? Useimmilla ihmisillä on sisäsyntyinen halu hyvään ja toimia kunnioittaasti toisia ihmisiä kohtaan, mutta valittettavasti Islam kuten monet muutkin ideologiat antavat oikeutuksen myös täysin päinvastaiselle toiminnalle. Islamiin verrattuna länsimaalaiset käsitykset siitä - mikä on oikein ja mikä väärin - eroavat aika tavalla. Mutta ensisijaisena toimenpiteenä pitää kuitenkin olla halu auttaa, jos ihmisellä on hätä.

Itse integroitumisesta ja siinä avustamisesta voidaan keskustella varmaan maailman loppuun asti. Muslimeissa - kuten kristityissäkin - on eroja. Tämän huomasin työskenneltyäni aikoinani puolisen vuotta moskeijassa. Siellä minua kunnioitettiin kristittynä kukaan ei esimerkiksi pyytänyt minua peittämään hiuksiani huivilla , ja minä puolestaan kunnioitin islaminuskoisia pukeutumalla pitkiin hameisiin ja korkeakauluksisiin, ei liian kireisiin paitoihin.

En nähnyt tätä mukautumista mitenkään vaivalloisena, eikä minua siihen erikseen edes kehotettu. Olin ennen "työkomennustani" kuvitellut islamin olevan jotenkin "väkivaltaisempi" uskonto, mutta jos Raamatun vanhaa testamenttia vähänkin on lukenut, voi huomata, etteivät ne kristityt niin paljon rauhaarakastavampia olleet.

Puhumattakaan nyt sitten noitavainoista, Espanjan inkvisitiosta, tai mitä ihan nykypäivänäkin tapahtuu kirkon sisällä. Olen hiljalleen siis tullut siihen tulokseen, että uskonnosta riippumatta fundamentalismi ja siihen liittyvä kiihkoileva käytös on se, mikä leimaa koko uskontokunnan.

Mitä islam sanoo vihamiehistä? Sillä islamin mukaan saa puolustautua, mutta Kristus sanoi "joka miekkaan tarttuu se siihen hukkuu" matt Tässä on taitavasti kirjoitettu teksti jossa on vähän höpönlöpöäkin. Kuten että islam olisi väkivaltainen ideologia. Se on asia, joka vain niin on. Tulee uusia lapsia, joille kieli on jo tuttu jne.

Mä toivoisin tähän pikkukylään reilusti uusia asukkaita, Helsinkivuosien jälkeen varsinkin. Ja kyllä työskentelin Itä-Helsingissä vuosia opena näissä kouluissa, joissa paljon 1. But maybe, if someone without contacts, money, or speaking the language steals your job, you're shit. Siis mistä se tulee? Mistä ihmeestä se voi tulla? Kestäisikö kukaan noista rivistä seisojista kilometrin vaarallista matkaa?

Mutta ovat silti kuitenkin jostain syystä parempia ihmisiä? Valitettavasti tuolta seudulta kotoisin olevana, voin kertoa, että nuo rivissä seisovat pelkäävät muualta Suomestakin olevia ihmisiä, joten logiikka on aukoton He eivät myöskään suurin surminkaan muuttaisi kotikaupungistaan muualle, joten onneksi vaaraa "leviämisestä" ei ole.

Thank god jätin tuon p! Ei nyt sillä, että jotenkin yrittäisin puolustaa noita ihmismuurilaisia, mutta ehkä jotenkin ymmärrän heitä. He toimivat oman turva-alueensa puitteissa, niillä eväillä jotka ovat ympäristöstään ja vanhemmiltaan oppineet. Ja kärjistetysti voinee sanoa, että eivät siten "tiedä paremmasta".

En usko, että hekään oikeasti ovat "pahoja", he vain pelkäävät tuntematonta? Hitsi, musta on ilmeisesti yhtäkkiä kuoriutunut kunnon puunhalaaja! Tämä oli hyvä pointti, mikä jäin hieman itse postausta ja varsinkin siihen linkitettyä ihmismuuri kuvaa katsoessa vaivaamaan.

Juuri tätä on mielestäni avarakatseisuus. Että ymmärtää niitäkin ihmisiä, joiden kanssa ei ole samaa mieltä. Että ymmärtää niitä pelkoja mitä heillä on toimintansa taustalla. Ja hienoa, että puuma kertoi inhimillisesti omista aiemmista yleistyksistään, ja siitä miten hänen ajattelunsa on muuttunut ja kehittynyt.

Ihmisaivot yleistävät, sille tiedon käsittely automaationa perustuu. On eri asia ymmärtää ja on eri asia hyväksyä. Mutta kuvan ihmisiin ei saa suhtautua myöskään, että: Jos on suomalainen tai vaikka venäläinen joka kokee rasismia se on ok ja jos se on taas joku esim. Kokon Shirley kaltainen niin se on aivan kauheaa ja siihen pitäisi puuttua.

Eli yksikertaistettuna vain tiettyä ryhmää kohdistuvaa rasismia tai kritiikkiä pitäisi huomioida? Eikö kukaan muu näe tässä mitään vikaa? Mä luulen, että kyllä se konsensus on, että rasismi on aina tuomittavaa, kohdistui se sitten kehen tahansa. Eri asia sitten, että itse rasismista liikkuu niin monta väärää määritelmää.

Mä luulen Kokon juttuja kuitenkin jonkin verran lukeneena, että häneen kohdistunut rasismi on hippasen eri tasolla kuin se, että jollekin kantasuomalaiselle on kerran kadulla minihameessa kävellessään joku ei-kantasuomalainen pihahtanut puoliääneen että huora.

Tämäkin kun rasismiksi käsitetään tietyissä piireissä. Eli jos vaikka venäläinen lapsi saa kokea ryssittelyä, syrjintää ja muuta se on edelleen eri asia kuin esimerkiksi Kokon tarina? Ehdottaisin tutustumaan rasismin määritykseen, en lähde tämmöiseen tapauskohtaiseen juupas-eipäs "argumentointiin" mukaan, koska ensinnäkin se on täysin turhaa, ja toisekseen, puhun vain subjektiivisesti eli omista kokemuksistani ja tunteistani.

En siis ole yhteiskuntatieteilijä tai muu alan asiantuntija, enkä ole toisaalta mielestäni missään vaiheessa väittänytkään, että rasismi on vain tietyllä "tasolla" pahasta tai hyvästä. Joo, tää on tosiaan kuultu niin monta kertaa. Työpaikan pomo on ollut rasisti kun oli vaatinut mamua noudattamaan työaikoja. Ne Kokon tekstit ja tapa lähestyä rasismia aukeaa ehkä hieman paremmin kun tutustuu rakenteellisen rasismin käsitteeseen.

Aika moni suomalainen käsittää kapeasti rasismin jonain, mitä esimerkiksi Ku Klux Klan harjoittaa tai sinä, kun kadulla nimittellään neekeriksi - ajatellaan, että rasismi on yksittäisiä tekoja. Musta Kokolla näkyy niissä teksteissä rakenteellisen rasismin lähestymistapa ja tuntuu, että yhteiskuntatieteilijän tausta välittyy otteessa. Luulen, että tää on yks syy, miksi sillä tontilla esiintyy niin paljon väärinkäsityksiä.

Hyi helvetti mua alkoi ahdistaa tuo kuva ja nuo ihmiset. Ja samana aamuna sai lukea Lahden sangen masentavasta vastaanottokomiteasta ja Kouvolan tapahtumista Hienoa, että tunnustit meille kaikille miten oudosti ajattelit ennen.

Siltikin mun on vaikea käsittää, miten noiden tapausten perusteella keksit alkaa yleistää ja ajatella pahaa kokonaisista ihmisryhmistä ja kansalaisuuksista. Ihmettelen ja kysyn, koska ehkä vielä muistat, miten kytkökset tapahtuivat. Sitä kautta pystyisin ehkä ymmärtämään rasisteja paremmin. Ja miten rasisti parannetaan. Krääh, voisinkin nyt tähän heittää jonkun yleismaailmallisen neuvon rasismin parantamiseksi - Nobelin rauhanpalkinto, kiitos!

En minä sitä mitenkään sen kummemmin keksinyt, se vaan tapahtui pikkuhiljaa. Yhtenä päivänä vain huomasin olevani vähemmän suvaitsevainen, seuraavana päivänä vielä vähemmän, jne.

Tunsin oloni loukatuksi, ja oma paha oloni sitten heijastui näihin kansalaisuuksiin ja myöhemmin vielä yleisemmällä tasolla laajemmaltikin. En tiedä, olisiko tuona aikana tapahtuneet vastaavat ns. Itse yritän ymmärtää rasisteja niinkin yksinkertaisesti, että ajattelen vaan, etteivät he tiedä paremmasta. Ja että he pelkäävät tuntematonta.

Toki ymmärrykseni ei ole maailmaasyleilevää, esimerkiksi se Lahden tapaus todellakin tekee ymmärtämisestä erittäin vaikeaa. Sisäinen ristiriita "pahojen" tekojen, ja sen ajattelutavan, ettei kukaan ihminen ole syntymästään paha tai hyvä, vaan on luotu sellaiseksi esim.

.. Tämäkin kun rasismiksi käsitetään tietyissä piireissä. Eri asia sitten, että itse rasismista liikkuu niin monta väärää määritelmää. Ei voi olla oikea hätä jos on älypuhelin! Yhtenä päivänä vain huomasin olevani vähemmän suvaitsevainen, seuraavana päivänä vielä vähemmän, jne. Ei tuon kaltaista "mielenosoittamista" voi missään tilanteessa ymmärtää, vaikka kuinka kuvittelisi etteivät he tiedä paremmasta, herranjumala, siellähän oli ihan keski-ikäisiäkin joukossa! Jos mun sodassaolleet isovanhemmat olisivat elossa, he varmasti olisivat sitä mieltä, että hädänalaisia on autettava, olivat he sitten suomalaisia tai pakolaisia. En nähnyt tätä mukautumista mitenkään vaivalloisena, eikä minua siihen erikseen edes kehotettu. Ei, minä päädyin kaikessa viisaudessani siihen, että muut kuin kantasuomalaiset tulee ensin tuomita ja vasta myöhemmin todeta syyttömiksi. Lesboparin muodostamassa perheessä lastenhoito saattaa kuitenkin jakautua keskimäärin tasaisemmin molemmille vanhemmille. Ja huoli perheestä siellä kaukana kotimaassa. Valitettavasti tiedän että näin on käynyt ja tulee käymään seuraavien viikkojen aikana yhä enemmän!

MIES HOMO SIVEYSVYÖSSÄ NUSSI VAIMOANI

Homo pari hakee miestä escort service helsinki