Homoseksuaaliseen finnish porn suomi 24 seksi

homoseksuaaliseen finnish porn suomi 24 seksi

Vastakohtana tälle on rikastuttava rakkauden laji, jonka kansanviisaus ilmaisee senkaltaisilla sananlaskuilla kuin: Seisomme vakaasti omilla jaloillamme, ja henkisen yltäkylläisyyden tunteemme antaa ihmisille tilaa kasvuun. Lopputulos on se, että kaikki ovat rikkaampia kuin ennen. On mahdollista erottaa tämän hyvin positiivisen tunteen neljä ilmentymää; kaksi niistä on "läheisiä", kaksi taas abstraktimpia.

Innostava keskinäinen vaihto tasavertaisten välillä; se mitä yleensä kutsutaan "rakkaudeksi". Toisinaan toinen kumppaneista voi antaa enemmän, mutta on olemassa tasapaino ja molemmat saavat välitöntä hyötyä.

Mukaan kuuluu myös myötätunto. Se on jaloa niin kauan kuin ketään ei pidetä heikkona tai kuluttajana, vaan sen sijaan teemme toisen vahvaksi ja kykeneväksi antamaan myöhemmin. Tämä toimii niin kauan kuin kumpikaan osapuoli ei ala laskea menetettyä ja saatua ja molemmilla on älyä välttää ylpeyttä ja riippuvaisuutta.

Nimenomaan tämänkaltainen viisaus on välttämätöntä, jottei menettäisi myötätuntoa käsitellessään sellaisia kiusallisia maailman ongelmia kuin islam ja ylikansoitus. Myötäilo merkitsee sitä, että iloitsee myönteisistä tapahtumista silloinkin, kun ei itse osallistu niihin. On yksinkertaisesti mainiota, että tapahtuu jotain hyvää, kärsimys vähenee ja ihmisten vapaus ja kasvu tulevat mahdollisiksi.

Sellaiset sivistyneet tilanteet, joissa määrän annetaan muuttua laaduksi, toimivat lähteenä eräälle suurimmista tyydytyksen lajeista, joita mieli voi tavoittaa. Se nimitys, jota käytetään kaikkein hienovaraisimmasta rakkauden ilmentymästä, hämmästyttää usein eurooppalaisia, jotka lukevat tämän tilan filosofian tai elämänkatsomuksen piiriin. Se on "tasapuolisuus", ja se merkitsee sen tiedostamista, että jokaisella on buddhaluonto, tiesi hän sen tai ei.

Kun ymmärtää, että jokaisen mieli on olemukseltaan kirkasta valoa eikä mikään tapahtuma tai toiminta voi tuhota sen potentiaalia, on helpompi pitää yllä puhdasta näkemystä sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta.

Jotta nämä neljä rikastuttavaa rakkauden lajia saisi tuotua elämään, kumppaneiden välillä on oltava tiettyä herkkätunteisuutta. Naisten, joilla on vähän tai ei ollenkaan lapsia, on vältettävä houkutusta kasvattaa sen sijaan miehiään. Miesten taas, jotka suhtautuvat naisiinsa kuin sijoituksiin, on iloittava siitä, että heidän sijoituksensa kasvavat.

Molemmissa tapauksissa yritykset kontrolloida toista ovat puhdasta ajanhukkaa. Sen sijaan on taattava hyvänsuopaa, otollista tilaa toiselle, neuvottava silloin, kun neuvoja halutaan, ja työskenneltävä sen kanssa, mikä on mahdollista. Molempien on tiedettävä, että jokainen hetki voi olla viimeinen ja että rakkaus, joka kumpuaa rikkauden ja luottamuksen lähtökohdista, mahdollistaa paljon enemmän kuin alistustoimenpiteet.

Kumppani, joka rakastaa henkisten resurssien ylijäämän tilasta käsin, on paljon kiehtovampi kuin sellainen, joka tekee sen säilyttääkseen suhteen tai välttääkseen epämiellyttävyyksiä. Silloin kun eri roolit ovat luonnollisia, kuten silloin kun miesten on selvitettävä päätään luomalla etäisyyttä tai silloin kun naiset tuntevat tarvetta puhua jostain pitempään, molempien osapuolten on pyrittävä rakastamaan kumppaneitaan sellaisina kuin he ovat. Tärkeää on luottamus toiseen, suhteen uskollisuus.

Ja jos tapahtuu kasvua, olipa se sitten luonteeltaan intuitiivista tai käytännöllistä, molempien on saatava hyöty tästä. Paljolti islamin ja primitiivisen fundamentalistisen kristinuskon vaikutuksen johdosta asianlaita ei kuitenkaan usein ole näin. Ihmissuhteet ja perheet ovat yhtä kattilaa ja paistinpannua, missä mies katsoo maailmaan, nainen mieheen ja lapset äitiin.

Ainoastaan syvä rakkaus ja luottamus voivat liuentaa tällaiset riippuvuuteen perustuvat rakenteet, jotka kauhistuttavalla tavalla rajoittavat olentojen mahdollisuuksia ja ajavat heidät toiveitten ja pelkojen tilaan ja takerruttavat heidät menneeseen tai tulevaan elämään. Yllä mainituissa kulttuureissa, joissa sukupuolten välinen rehellinen kohtaaminen ei ole sallittua, vaaditaan paljon rohkeutta.

Tämä kuitenkin maksaa vaivan: Kaikki loistaa mielekkyyttään ja leikkisyyttään, ja osallisuuden tunne tekee jokaisen kehityksestä toisenkin omaisuutta. Jokainen askel kohti ystävyyttä avaruuden kanssa on samanvertaista sisäisen voiman uusien puolien löytymisen kanssa, mikä puolestaan tuottaa vielä enemmän innoitusta.

Mitä enemmän on tällaista ymmärrystä ja luottamusta avaruutta kohtaan, sitä vapauttavammaksi ja ihmeellisemmäksi suhde tulee. Buddhalaisuus tarjoaa valtavaa apua siihen, että kaikki tilanteet heijastaisivat mielelle ominaista täydellisyyttä ja että ihmiset eivät kätkeytyisi omilta mahdollisuuksiltaan.

Jos vain ymmärrämme, että meille ei voi tapahtua mitään sellaista, mitä ei ole karmassamme, niin tämä on mainio turvajärjestelmä, joka tekee kaikesta ohjattavaa. Se sallii rakastaa, ilmaista myötätuntoa, kokea myötäiloa ja tiedostaa tasapuolisesti — luoden samalla maailmoista parhaan. Mitä sitten opitaan tuntemaan maskuliinisyyden ja feminiinisyyden kohdatessa?

Toivon, että onnellisten rakkauden hetkien suomat aistilliset vaikutelmat ovat todella elävinä lukijan mielessä. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu täydestä keskinäisestä vaihdosta. Jos avaudumme naiselle kaikissa tilanteissa tuntien hänen kätensä, hänen ilonsa, hänen muotonsa, liikkeensä ja puheen ja kehon omalaatuisuutensa, niin syntyy kokemuksellisia lisätasoja.

Jos sallimme hänen täysin innostuttaa meidät egon ja mielenrakennelmien rajojen yli, näemme, että naiset pitävät sisällään ja välittävät viittä erilaista viisautta, jotka todellakin vievät kaikkien rajojen taa. Tämän vuoksi monissa kulttuureissa muusat ja ne, jotka antavat innoitusta, ovat naishahmoja. Buddha ja hänen jälkeensä joogit pääsivät varmuuteen tästä kaikesta.

He vakuuttavat, että naiseuden ytimenä on viisi valaistuneen viisauden lajia. Mies voi omaksua ne vähitellen, jos hän lähestyy naiskumppaniaan kuin temppeliä — jos hän on hartain ja omistautunein mielin Naisen ihmeen edessä.

Ensimmäinen viisaus on nimeltään peilinkaltainen, ja se on tavallisen vihan tunteen muunnos. Se osoittaa, kuinka kaikki asiat ovat — lisäämättä ja jättämättä pois mitään. Mielen luonto ja kaikki, mitä mieli ilmentää, näkyvät selkeästi.

Toinen viisaus, ykseysviisaus, puhdistaa ylpeyden. Se näyttää kaiken rikkaana ja moniulotteisena, tekijöistä koostuvana ja täynnä mahdollisuuksia. Eritteleminen ilmaantuu takertumisesta vapautumisen seurauksena. Tämä viisaus on kykyä nähdä jokainen ihminen ja tilanne samaan aikaan niin erillisenä kuin orgaanisen kokonaisuuden osana. Kokemuksen viisaus oli aiemmin hankala kateuden ja mustasukkaisuuden tunne. Tämä viisaus antaa psykologista voimaa nähdä pitkän tapahtumasarjan läpi, pitää se näköpiirissä sekä oppia historiasta.

Suurin osa tavoittaa seuraavan, intuitiivisen tai kaikenläpäisevän viisauden aiempien perifeeristen viisauksien kautta. Tämä viisaus on olemukseltaan alkutietämättömyyden muunnos. Jos kykenemme tähän, niin mielen syvimmät harsot on mahdollista murtaa äärimmäisen syvän rakkauden ja suurten suojelevien tekojen välityksellä. Vaikka naiset innostuttavat eri tavoin tuottaen erilaisia sydämen löydöksiä, niin jos vain on tarpeeksi rakkautta, nainen voi välittää kaikki viisi viisautta.

Omistautunut palvoja saa ominaisuudet, joita ilmaistaan edellä mainittua viittä viisautta edustavilla timantin, jalokivien, lootuksen, miekan ja Buddhan symboleilla. Mitä nainen saa avautuessaan miehen voimalle? Vaikka hän voi intuitiivisesti jo käyttää niitä perhepiirissä ja läheisten kanssa seurustellessaan, tässä nämä toiminnat saavat persoonan ylittävät ulottuvuudet, jotka sallivat vaikuttaa maailmaan.

Miehillä on pääasiassa toiminnan luonto, heidän painopisteensä sijaitsee korkealla kehossa ja heillä on isot kädet, ja kaikki kehon, puheen ja mielen tuhannet toiminnat, jotka jokainen pystyy tekemään, jakaantuvat neljään ryhmään. On olemassa rauhoittava miestyyppi.

He ovat iloisia ja ystävällismielisiä, muistuttavat usein muodoltaan hieman päärynää. He rauhoittavat kaikkia ja haluavat, että kaikki voisivat hyvin. Toinen tyyppi yrittää ehtiä kaikkialle, on aina kokeilemassa ja aloittamassa jotain.

Vaikka heillä ei ole selvästi ilmenevää lihaksistoa, he ovat hyvin aktiivisia ja suurentavat kaiken potentiaalia. Kolmas laji on lumoava. He työskentelevät vetovoiman avulla, tietävät, kuinka tehdä vaikutus ja avata sydämet, pukeutuvat ja puhuvat sopivasti. Pitkällä aikavälillä katsottuna usein naisen paras ystävä kuitenkin on neljäs miestyyppi.

Voimakkaana ja suojelevana hän seisoo paikallaan silloinkin, kun muut perääntyvät. Vaikka hän ei aina ole pukeutunut viimeisen muodin mukaan, häneen voi luottaa hankalissa asioissa. On ilmeistä, että nainen kehittää aluksi partnerinsa ominaisuuksia. Sangen intuitiivisena hän voi kuitenkin perehtyä koko miehisen toiminnan alaan nopeammin kuin suurin osa miehistä kykenee toteuttamaan feminiiniset viisaudet. Ei ole nopeampaa tapaa kasvaa kuin kaikin puolin avautua rakkaudelleen.

Tähän asti olemme tarkastelleet täyttä ja seksuaalista mies-nainen-liittoa, joka koskee myös yksineläjiä, olivatpa he sitten maallikkoja tai munkkeja ja nunnia. Homoseksuaalisia suhteita en osaa selittää, sillä minulla ei ole kokemusta niistä. Tämän lisäksi on olemassa kolmenlajisia sukupuolten välisiä kontakteja, jotka usein ovat vakaampia, vaikka niissä on vähemmän ihastusta.

Nainen voi kohdata isän ja mies äidin, jotka suojelevat ja näyttävät heille maailmaa. Tai he voivat löytää veljen tai siskon, joiden kanssa he opiskelevat ja kasvavat yhdessä. Neljäs sukupuolten toisiaantäydentävyyden tapa on seurustelua tyttären tai pojan kanssa.

Tapahtuipa tämä millä tasolla tahansa, jotain tulee ehjäksi. Buddha ei kuitenkaan neuvonut monia oppilaitaan jäämään yksin ainoastaan pelastaakseen heidät perhe-elämän myrskyiltä: Jos olemme viisaita ja pidämme aiemmin kuvattua valinnan oikeutta avoimena, niin voimme tanssia eteenpäin elämän laajaa puistotietä kaikille taajuuksille viritetyin antennein. Voimme tietää, suojella, oppia vastakohtaisuuksista ja löytää tasapainomme niiden väliltä. Arvioimatta, ainoastaan nähden, ilman odotuksia ja kankeita ajatuksia, katselematta asioita ainoastaan omasta näkövinkkelistä autamme kaikkea vähitellen löytämään oman paikkansa ja tuotamme hyvää kaikille.

On mahdotonta kuvitella rikkaampaa elämää kuin tuonkaltainen osallisuus. Ja eikö ole hyvin syvällinen merkitys siinä, että muuntaa kaikki äänet, kaikki liikkeet ja kaikki tilanteet keskeytymättömäksi perehtymiseksi elämän täyteyteen?

Se, että näkee muiden mahdollisuuksissa oman mielensä peilin, on polku kaikkeen suureen sisäiseen voimaan. Avaimena siihen, että uskaltautuu ottamaan tämän askeleen, on valmius luottaa positiiviseen, minkä turvana on jonkinasteinen tunkeutuminen ilmiöiden absoluuttiseen luontoon. Tässä yhteydessä on sanouduttava irti eräästä yleisestä virheestä. Melkein kaikki kuvittelevat, että on olemassa jonkinlainen keskimääräinen totuus ylhäällä olevien ruusunpunaisten haavekuvien ja alhaalla olevien mustien depressioiden välillä, mutta tämä ei ole totta.

Tällaista paikkaa keskellä ei ole olemassa! Vaikka ihmiset saattavat kuvailla asioita tuonkaltaisilla sanoilla, ainoastaan ne, jotka tuntevat subjektin, objektin ja teon ykseyden, ovat sen ulkopuolella, että antaisivat oman värityksensä todellisuudelle. Kaikkein vakuuttavimmin rakkaus osoittaa, ettei ole tarvetta kuolla päästäkseen Puhtaaseen Maahan tai mennä jonnekin tavatakseen buddhia.

Kaikki, mitä tarvitsee tehdä, on pyyhkiä silmänsä — tässä ja nyt. Näin ollen on mieltä siinä, että jokaisen kohtaamisen yhteydessä näkee toisen kaikkein korkeimmalla ja puhtaimmalla tasolla. Toisen alistaminen sitä vastoin ei ainoastaan ole ristiriidassa olentojen buddhaluonnon absoluuttisen totuuden kanssa, vaan se myös köyhdyttää. Niin kauan kuin kaiken rikkautta ei tunneta automaattisesti, voi harjoitella huomaamalla jotain merkittävää, kaunista ja erinomaista kumppaneissaan, ja aina voi aloittaa helpoista asioista.

Sen jälkeen, mitä sitten löytääkin, on sallittava itsen iloita tästä, annettava tilaa tämän kokemuksen kasvamiselle eikä jäädä kärttyisään "eilen-tänään"-ongenkoukkuun. On tehtävä se, mikä on mahdollista, tässä ja nyt, ammennettava aina voimaa hetkestä ja nautittava kyseisen tilanteen rikkaudesta.

Koskaan ei pidä vertailla siihen, mitä oli ennen, vaan on todella käytettävä hyödyksi se, mitä on nyt. Tämä läsnäolon tuoreus on rakkauden meille suoma lahja, ja vaikka harvat tiedostavat tätä: Tässä lentomatkalla Moskovasta Vladivostokiin vuoden helmikuussa kiteytetty muutama ajatus tästä aina ajankohtaisesta aiheesta.

Sallikoon jokainen yhteisesti koettu avoimuuden hetki meidän havaita, kuinka paljon meissä on suuruutta. Jokaisen rakastelukerran tulisi olla suuren siunauksen kaltainen, ja sitten tämä ilo tulisi levittää koko maailmaan ja välittää kaikille. Onnellisuuden ja avaruuden tulee olla tasapainossa.

Tiedämme kaikki, että jos onnellisuutta on liikaa, niin se on kuin 15 minuutin vapaapaini. Ja me kaikki tiedämme, että jos tiedostamisen avaruutta on liikaa, niin todellisuudessa tapahtuu kovin vähän, erityisesti emotionaalisessa mielessä.

Niinpä kyse on näiden kahden tekijän yhdistämisestä. Korkein onnellisuus ei ole henkilökohtaista; se on avaruuden loistamista; se käsittää potentiaalisesti kaiken. Buddhalaisuuden kannalta ei ole tärkeää pidätellä siemennestettä niin kuin taolaisuudessa ajatellaan. Asian ydin on siinä, ettei tunne menettävänsä mitään — sen ymmärtämisessä, että rakastelu on kuin lahja kaikille naisbuddhille tai kaikille miesbuddhille.

Tietysti, jos joogi asuu luolassa, saa viisi grammaa valkuaisainetta viikossa ja kuluttaa 50 grammaa ystävättäreensä, niin jonkin ajan kuluttua se heijastuu negatiivisesti hänen terveyteensä.

Tässä suhteessa ihmisillä on hyvin erilaisia karmoja. On ihmisiä, joiden mieli on rakentunut siten, että heistä tuntuu ikään kuin he menettäisivät jotain rakastellessaan. Heidän on parasta ryhtyä munkeiksi ja jäädyttää tämä aspekti elämästään, jotta se ei muodostuisi ongelmaksi. Toiseksi on maallikkojen lähestymistapa, ja tässä me neuvomme suhtautumaan ruumiiseen kuin välineeseen, jolla tuottaa onnea kumppaneille.

Tämä on bodhisattvan asenne: Ja sitten on joogitaso. Ja tässä, kuten jo sanoin, tärkeintä on onnellisuus ja avaruus. On olemassa metodeja, joiden avulla voi laskea energian alas kosketuskohtaan, yhdistää maskuliinisen ja feminiinisen olemuksen ja levittää sen eri energiakeskuksiin. Tällä tavoin on mahdollista saavuttaa valaistuminen. Tätä kutsutaan kolmanneksi vihkimykseksi initiaatioksi. Ensimmäinen vihkimys on vihkimys energiamuotoihin, joita kutsutaan jidameiksi.

Toinen on vihkimys, joka liittyy syvään hengittämiseen, tumoon, phowaan — vihkimys nk. Ja kolmas on vihkimys yhdyntäharjoituksiin kumppanin kanssa. Siinä opitte levittämään energianne ja onnellisuutenne koko kehoonne. Suorittaaksemme tämän harjoituksen kokonaisuudessaan, tarvitsemme runsaasti aikaa. Sitä varten on tarpeen luoda kokonainen mandala, kokonainen energiakenttä; on tarpeen olla eristyksissä ja säilyttää täysi tietoisuus ulkoisesta, sisäisestä ja salaisesta mandalasta.

Varmaankin suurimman hyödyn ihmiset saavat Suuren Sinetin — Mahamudran — opetuksista. Niitä on mahdollista harjoittaa jokapäiväisessä elämässä, eikä siitä koidu teille häiriötä. Joten, kyllä, meillä on seksiharjoituksia. Niitä on myös hinduilla. Ero on siinä, mitä haluamme näiden harjoitusten avulla saavuttaa. Ja tietenkin hymyilee nämä opetukset ovat salaisia.

Joka tapauksessa kirjakaupat ovat pullollaan salaisia opetuksia. Niinpä minun on pyrittävä sanomaan sen verran, että yhtäältä ette alkaisi harjoittaa sitä, mihin ette ole valmiita, ja toisaalta, että teille ei muodostuisi vääriä näkemyksiä.

Tämä on todella vaikea harjoitus. Sitä vastoin pyrkimys tuottaa hyötyä muille, tuottaa iloa kumppaneille, tuntuu soveltuvan kaikille. Kiitos tuon jakamisesta Ava, Erinomaisen oivaltava teksti. Samanlaisia teemoja olen itsekin pohdiskellut vuosikaudet. Kuinka ylittää itsekeskeisyys ja silti säilyttää itsensä? Kuinka suhtautua toiseen ihmiseen ja omaan itseen kuin jumaliin? Kuinka käyttää maskuliinisen ja feminiinisen voiman ominaisuuksia hyödyksi Sisäisen Voiman kutsumisessa.

Tuossa artikkelissa oli paljon hyödyllisiä tietoja, joiden avulla voi soveltaa tällaista elämäntapaa käytännön arkielämässä ja tehdä ihmissuhteista tuotteliaampia. Ainoa asia joka minulla vähän tökkäsi silmään, oli maininta karman laista, joka ei tuntunut perustellulta.

Oman kokemukseni mukaan maailma on todellakin epäoikeudenmukainen paikka, jossa ei ole inhimillistä oikeudenmukaisuutta, ei edes kosmista sellaista. Olivatko esimerkiksi kaikki ne sadat palomiehet jotka kuolivat sammuttaessaan palavia WTC-torneja olleet edellisissä elämissään pahoja ja ilkeitä ja ansaitsivat siis kuolla tässä elämässä rangaistuksena? Tai lapsi joka kuolee jo syntyessään? Tai lapsi joka abortoitiin Olipa miten oli, elämää ei oikein voi elää sellaisella asenteella, että "kaikki mikä tulee vastaan on jumalan lähettämää ja minulle täydellisesti suunniteltua opetusta".

Tässä on kysymys vakavasta mielenharhasta. Eräskin tuntemani New Ageen hurahtanut luomukaupan pitäjä meni konkurssiin koska hän uskoi liiketoiminnassaan ilmenneiden vaikeuksien olevan hänelle jotenkin sielullisesti eduksi Minusta ei kuitenkaan ole takeita siitä, että tällaisen onnettomuuden jälkeen väistämättä tulisi jotakin parempaa tilalle, tai että jokainen muutos väistämättä toisi mukanaan henkistä kasvuakaan. Eiköhän jonkinlaisen elinkeinon ylläpitäminen kuitenkin ole oman terveyden, onnellisuuden ja muun sellaisen kannalta kiistattoman hyödyllistä.

Toisaalta, lisäpisteet annan artikkelin kirjoittajalle siitä, että hän erikseen otti esille homoseksuaalisen suhteen, ja vieläpä vain sanoakseen, ettei tiedä asiasta tarpeeksi voidakseen arvioida sitä mitenkään.

Tässä on rehellistä tutkijahenkeä. Turhaa olisikin puhua onttoja sanoja asioista joista ei itse riittävästi tiedä, ihmisille jotka tarvitsevat laadukasta ihmissuhdekoulutusta. Karma ei sulje pois sattumaa. Oppimme "dharma" tarkoittaa suomeksi sitä "kuinka asiat ovat", ja me uskomme karmaan, eli ehdottoman oikeudenmukaisuuden periaatteeseen.

Jos ihminen - tai mikä tahansa elävä, tunteva olento - kokee traagisen lopun ilman "syytä", hän tai se saa käsityksemme mukaan hyvityksen seuraavassa elämässään. Osaatko nimetä joitakin todellisia asioita, jotka viittavat tällaisen luonnonlain olemassaoloon? Onhan sinulla oltava jokin peruste uskoa tällä tavalla jokin muukin kuin se, että haluaisit uskoa maailman olevan oikeudenmukainen , joten kuulisin mielelläni minkä ansiosta olet niin varma asiasta.

Jos vaikka meteoriitti tuhoaa koko maapallon jonakin päivänä, niin minkä korvauksen me sitten enää voimme saada? Ja kenelle kaikille kärsimys korvataan? Ihmisille, eläimille, kasville, kiville? Ketkä kaikki nauttivat kosmisen oikeudenmukaisuuden turvaa?

Sinun on voitava jotenkin määritellä ero oikean ja väärän välillä, jotta voit esittää käsityksen oikeudenmukaisuuden luonnonlaista? Mistä tiedät mikä on oikein ja mikä väärin? Aihe, joka heitit on kiinnostava. Minä en luo, vaan Luoja oli se nyt minkä niminen tahansa luo kauttani maailmaan asioita.

Luovassa tilassa otan yhteyden Luojaan. Virittäytymisessä on kyse värähtelytaajuudesta, jolla yhteys otetaan. Oletetaan, että olen tietyllä värähtelytaajuudella tarkoitan Henkikehon taajuutta ja seuraani saapuu henkilö, joka on aivan samalla taajuudella. Yhdessä meillä on voimakkaampi kanava auki Luojaan ja vastaan ottamassa ovat vielä johtimien kummatkin navat, eli plus ja miinus. Mutta ei siis kenen tahansa naisen kanssa, vaan samalla henkikehon värähtelytaajuudella varustetun olennon kanssa.

Hän siis toimii ikään kuin lisäantennina. Me sielut olemme Luojasta suurimmasta Sielusta erkautuneita osasia, joiden kautta Luoja kokee itsensä. Tietyt Sielut ovat toistensa kanssa läheisemmällä värähtelytaajuudella, esim. Näiden kanssa on helpompi saada yhteys luovuuden lähteeseen. Ekäpä kaikkein lähimpänä Luojaa ollaan miehen ja naisen välisessä yhteisessä orgasmissa siis fyysisessä ja henkisessä. Siinä vastakkaiset energiat nousevat ja yhtyvät.

Kuvittele, että sinulla olisi joka hetki orgasmi päällä. Olisiko se ehkä Jumalan olotila? Saiko tästä nyt mitään tolkkua? Muuten Leg Showsta olen samaa mieltä.

Jos teen taidetta miesten kanssa, niin siitäkin syntyy jotain, mutta lähtökohta on usein tylsempi. Jotenkin älyllisempi, analyyttisempi ja strukturaalisempi.

Usein tekemisessä on kyllä sellainen "jätkäporukan hyvä meininki", mutta siitä puuttuu kokonaan se luova sähköinen energiakenttä, joka saa puntit vipattamaan.

Jätkien kanssa on hyvä perustaa bändi ja juoda kaljaa. Mutta ei sitten muuta. Minä en jaksa kauaa noita jätkien höpinöitä. Jos haluan saada aikaan jotain korkealentoisempaa, etsin käsiini naispuolisen työtoverin. Ja voi luoja sitä tunnetta, kun ilmenee että yhteisproduktio on mahdollinen! Niskassa alkaa kihelmöidä kuin olisi teini-ikäisenä menossa ensitreffeille. Näin on, mutta meidän miesten tulee kehittää nimenomaan tuota feminiinistä puoltamme, eikä se tarkoita sukkahousuihin pukeutumista.

Enemmän intuitiota ja pehmeyttä mukaan niin hyvä tulee. Silti voimme säilyttää maskuliinisen puolemme. Itse olen mukana naisporukassa, jossa pohdimme henkisiä asioita. Toisaalta soitan taas bändissä, jossa enemmistö on miehiä ja juomme kaljaa myös. Noiden naisten kanssa olemme samoilla taajuuksilla, eikä aina tarvitse edes puhuakaan Porukka, joka pystyy olemaan hiljaa, vaivautumatta, on samalla taajuudella.

Saakelin New Age hipit haluavat monopolisoida Rakkauden ja aivopestä ihmiset ajattelemaan asioista todella ylitiöpäisen yksinkertaisesti ja kaupan päälle tulee vielä kaikki Kristus-energiat ja valkoisen valon palvonnan kultin opetukset, ja kaikkia pitäisi rakastaa äärettömästi vaikka sitten hampaat irvessä.

Tuollainen maailmoja syleilevä romantisoiva New Age maalailu ajaa ihmiset vain syvemmälle suohon mitä Rakkauden ja seksuaalisuuden ymmärtämiseen tulee, ja antaa seksivoimasta ylenpalttisen ruusuisen kuvan ja muuttaa naiset joksikin pehmoisiksi hoivaamisen periaatteen lähettiläiksi. Naisten tulee olla sotureita siinä missä miestenkin, eikä Rakkaus suinkaan ole mikään hyvyyden voima, jos ei toisaalta myöskään paha. Ihmisten sopisi katsoa linkin sijaan myös pääsivua ja miettiä onko kirjoittajilla aivan kaikki kotona kun sivuilta löytyy kaikenlaista spekulaatiota ufoista alkaen.

Minä olen sellainen paskiainen joka ei näistä jutuista pidä sitten alkuunkaan. Astraalitason Tirehtöörit OY saa pitää opetuksensa. Älkää hyvät ihmiset menkö katsomaan suoraan aurinkoon. En kuitenkaan voi sanoa saaneeni tuosta paljonkaan tolkkua. Näen kyllä siinä mitä sanot joitakin yhtäläisyyksiä joihinkin oikeisiin traditioihin ja jopa omiin kokemuksiini, mutta kuulostaa siltä että olet saanut oppisi joko New Age piireissä tai sitten ainakin ottanut sieltä vaikutteita.

Olisiko mahdollista puhua asioista suoremmin, ilman hämäriä termejä? Olisiko sinulla antaa keskusteluun jotakin hieman lähempänä arkipäivää olevia havaintoja, ei vain näitä mystisiä värähtelyjä ja sieluja ja sensellaisia. Jotain johon kuka tahansa kadunmies tai -nainen voi tarttua. Useimmilla ihmisillä ei ole kokemusta mystisistä energioista, eikä niistä puhuminen varsinaisesti edesauta edistymään oman seksuaalivoiman käyttöönottamisessa.

Itse olen koettanut lähestynyt Rakkautta mahdollisimman suoraan ja mutkittlematta, karsien säälittä pois kaikki vaikutteet jotka tulevat New Agesta, Kristinuskosta jne, panostaen aitoon kokemukseen elävässä elämässä enkä johonkin liiallisen mysteerisiin opetuksiin.

En tiedä onko kysymys siitä, että ihmiset ovat jotakin merkillisiä antenneja Jumalaan. Kuulostaa ainakin vähän humpuukilta. Jos se onkin totta, eivät nuo sanat ole riittävän osuvia avaamaan portteja ymmärrykseen. Tiedän kuitenkin kuinka omituisia asioita voi kokea tällä seksuaalisuuden kentällä, enkä kiellä etteikö mielikuvitus ala lentelemään kun saa seksivoimansa nostatettua. Se mielikuvitus vaan voi niin helposti tehdä tepposet ja kääntää mahdollisesti opettavaisen kokemuksen hyödyttömäksi fantasioissa lillumiseksi.

Seksuaalivoima on kuin dynamiittia. Se ei todellakaan ole mitään pumpulia, vaan se voi räjähtää käsille. Se on oikeasti merkittävä voima, ja sen vuoksi sillä on tällainen ambivalentti taipumus. Kaikilla suurilla voimilla on mielestäni voimakkaasti polaarinen luonne, ja se tekee niistä yhtä vaarallisia kuin hyödyllisiäkin. Se joka todlla uskaltaa käydä kiinni rakkauteen on rohkea tyyppi! En mielelläni spekuloisi sielutieteellä liiallisen pitkälle ainakaan näin internetissä, vaan haluaisin tässäkin keskustelussa panostaa siihen, että ihmiset kirjoittaisivat ymmärrettäviä lauseita asioista jotka koskettavat ihmisiä, ilman että täytyy ensin allekirjoittaa jokin New Age opetuksen kymmenen käskyä.

Jos jonkin opin puitteissa ratkotaan asioita, pitäisi kaikkien tuntea sama traditio pohjamutia myöten. Sen vuoksi pyydän kaikkia keskittymään asioihin, joiden arvioiminen ei edellytä koulutusta mihinkään tiettyyn uskontoon.

Jalat maahan ja kädet näppäimistölle ja pankaa parastanne. Laittakaa itsenne ja elämänkokemuksenne peliin, käyttäkää konkreettisia esimerkkejä, puhukaa oikeasti ja varmasti olemassa olevista asioista, ja sitten antakaa sanan lentää.

Nähdäkseni juuri Rakkaus on niitä asioita, joiden tutkiminen liiallisen hurmoshenkisen korulausein puhumisen saattelemana johtaa todella epäammattimaisiin tuloksiiin ja mahdollisesti entistäkin suurempaan hämmennykseen.

Ymmärryksen kannalta usein on tärkeämpää purkaa erilaisia virhekäsityksiä, kuin tarjota aina vain uusia ja uusia selityksiä. Filosofian tehtävä ei ole vastata kysymyksiin, vaan keksiä parempia kysymyksiä.

Hyvä kysymys on arvokkaampi kuin kymmenen keskinkertaista vastausta, ja hyvän kysymyksen esittäminen voi jo itsessään saada aikaan vastauksen ilmestymisen jostakin. Se on ite hippi joka toista haukkuu ja sen napa pyörii ja paukkuu ja se joutuu ties minne eikä osaa enää takasin kotii. Siel on kaiken näköst muutaki mielenkiintost juttuu.. Menkää hyvät ihmiset nyt pällistelemää aurinkoa, elkääkä oottako milloin se paistaa sinne risukasaa..

Siis mikähän siinä on, että New Agen parissa kun joku yleensä mies muutaman vuoden joitakin asioita lukee kirjoista ja hieman päässäänkin pyörittelee, niin sitten pitää heti pykätä omat kotisivut, pitää luentoja joilla keski-ikäiset muorit nyökyttelevät onnesta soikeina Vähän ajan päästä itse itsensä pikkuprofeetaksi värkännyt äijä alkaa heittää jotain ihan ihme legendaa kuinka tulee toinen aurinko meille kohta, näkymätön planeetta juuri meni Maan läpi ja läpä läpä.

Ja kaikki se on vaan uskottava, kun ei itse ole mitenkään voinut mitään näistä ah-niin-mielenkiintoisista ilmiöistä todistaa Kun eihän sitä näkymätöntä näe. Eniten kuitenkin näistä kaikista satusedistä ärsyttävät miehet, jotka tulevat taas kerran mestaroimaan sitä mitä seksin pitää olla jotta se on mahdollisimman henkistä. Ei siinä kaikessa ole muusta kysymys kuin siitä että reikää riittää satusedällä!

Sanoisivat, Rasputinit, sen edes ääneen. Kun tokihan setä tietää niin paljon paremmin mikä minullekin sopii. No, voihan sen sivun pyörittäjä toki nainenkin olla, en jaksanut ottaa selvää. Kai sä kuitenki huomasit kaikessa näsä viisaudessasi että: Kuulin vähän juttuu että uskot inkarnaatioon. Mut miks oot sitte feministi? Vai onks tää niit juttui et jos lada on punainen, niin onko kaikki autot punaisia? Kyseisellä sivustolla todetaan muuten New Agesta seuraavaa: Nämä piirit pääsääntöisesti tähtäävät joko oman edun tavoitteluun, ihmisten enkeliksi muuttumiseen, tai muiden elämän hallitsemiseen.

Myös saatananpalvonta on herännyt, pääosin nuorten ihmisten keskuudessa. Suomen kansa on siis todellakin vapaa kansa. Erilaisia konferensseja on jo useana vuonna järjestetty, ja ihmiset ovat näissä tilaisuuksissa tavanneet toinen toisiaan, mutta itse konferenssien anti on miltei yhtä tyhjää, kuin TV-ohjelmat, sillä luennoitsijat itse spekuloivat ja ennustelevat kaikenlaista, jotka lausumat pohjautuvat pelkkiin arveluihin ja muiden ennustuksiin.

Menkää nyt jo ufohörhöt sinne vitun ufoonne ja hajotkaa. Hyväntahtoisuuteni loppuu tähän, painukaa helvettiin! En ole mukava mies! Vaikea sanoa, että onko se seksuaalisten tunteiden purkamisen tarve päivittäinen Ei minulle välttämättä tule joka päivä esim. Poikkeus ei nimittäin vahvista sääntöä, vaan osoittaa että sääntö on satua. Olen väsynyt siihen että kaikkialta löytyy näitä ah-niin-paljon viisaampia jotka tietävät kertoa meille mitä kaikkea ihmisen elämään kuuluu, varsinkin henkiseen sellaiseen.

Miten meistä kukaan voi koskaan oppia tuntemaan oman itsensä, saati Itsensä, kun riittää näitä kotisivuja, kirjoja ja auktoriteetteja sanomaan miten asiat ovat? Joko jääriä miehiä tai sitten akateemisia pikkunaisia vääntämässä rautalankamalleja Toki itsekin niistä väännän.

Älköön kukaan uskoko minua ohi oman itsensä! Tarkoittaako se, että jos muistaa mielestään omia edellisiä elämiään sitä, että ei saa olla minkään hyvän aatteen puolesta tässä nykyisessä elämässä? Feminismi minulle on tähtäystä tasa-arvoon, ei siihen että miehille kostetaan menneitä vääryyksiä.

Sitähän miehet tietysti kuvittelevat feminismin olevan. Pitää vaa erotella jyvät akanoista. Eräs skappari joka pystyi vaikuttamaan asemaani, kutsui huoneeseensa juttelemaan mitä tavoitteita minulla oli. Ei mennyt kauaa kun hän vain katseella kysyen tarttui minuun ja harrastimme seksiä hänen huoneessaan.

Tilanne oli outo, sillä hän oli naimisissa ja paljon minua vanhempi. Aloin saada outoja katseita kasarmilla. Tämä oli muutamille muillekin tytöille kasarmin arkea.

Nyt siviilissä koen häpeää, enkä enää voi ajatella seurustelevani. Tapaan vielä satunnaisesti intissä tapaamiani miehiä yhden illan juttujen merkeissä. Harrastin seksiä palvelusaikanani yli 30 miehen kanssa, yhden kanssa vain kerrallaan tosin. Yleensä miehet olivat korkeammassa asemassa ja ehdottivat tätä itse, joskus aloite tuli minulta.

Ehkä kerran tai pari koin, että minua pakotettiin, mutta toisaalta painostavat tilanteet armeijassa ajoivat joskus siihen. Ja koskaan näistä ei puhuttu. Alikersantti-A Mulla oli Lahdessa aliupseerikoulussa kaksi vakituista "naisoppilasta".

Hommat hoideltiin yleensä naisten suihkussa ja joskus käytävälläkin, jos sattui itse päivystämään. ST Omana armeija-aikanani ihastuin muutamaankin palvelustoveriin. Flirttiä ja katseiden vaihtoa oli puolin ja toisin, mutta kohtaamiset tapahtuivat kuitenkin varuskunnan porttien ulkopuolella.

Tapailin kahta eri poikaa palvelusaikanani. Tosiasiassa taisin olla enemmän "yksi jätkistä" kuin kiinnostusta herättävä nainen. Mica Kerran yllätin kaverin intin linja-autosta maanpuolustuskurssilaisen kanssa Mortti Koin armeijassa seksuaalisen heräämiseni. Samassa tuvassa oli useampiakin hyvännäköisiä kundeja, ja välillä harrastettiin seksiäkin. Allerkirjoitan täysin, että auktoriteetti kiinnostaa ja kiihottaa, vietin useita kuumia öitä erään luutnantin kanssa, joka oli vieläpä naimisissa.

Olin vierailupäivänä armeijassa käymässä veljeni luona. Katselin kaikkia ympärilläni olevia komeita armeija poikia flirttaillen samalla heidän kanssaan. Oli mukavaa saada niin monelta mieheltä niin ihania katseita. Ajattelin että mitä kaikkea kivaa voisikaan tehdä noitten komistuksien kanssa.

Noh, olihan siellä sitten yksi komistus yli muiden. Ali-kersantti Koski oli kyllä niin kuumaa katsottavaa. Olisi tehnyt mieli hyökätä heti hänen kimppuunsa kun näin hänet. Olihan meillä sitten myös pientä silmäpeliä siinä samalla kun hän esitteli tupia.

En tiedä mitään niin muuta seksikästä kuin lihaksikas armeija pukuinen mies. Kuumat väreet kävivät läpi koko vartaloni kun katselin tuota ihanaa miestä. Nuo ihanat käsilihakset, tuo ihanan tiukka takapuoli.. Voi, mitä kaikkea ihanaa voisinkaan hänen kanssaan touhuta. Ollessamme kierroksella Koski hivuttautui vierelleni ja kysyi: Tunsin punan nousevani kasvoilleni, koska olin juuri ajatellut hänestä kaikkea tuhmaa.

Öh, siis tämä rakennus.. Sanoin sitten lopulta nolona. Koski loi minuun veikeän katseen ja osasin siitä jo päätellä että hänkin halusi minua. Kierroksen lopussa hän yhtä äkkiä veti minut johonkin pieneen ja ahtaaseen siivous komeroon. Muut eivät onneksi tajunneet, että katosimme koska olimme jo jonkin aikaa kävelleet joukon perässä jutellen kahdestaan niitä näitä.

Suakin oli tuossa niin kiva katsella kun ei oo pitkään aikaan naista nähnyt. Varsinkaan noin kaunista yksilöä. Hän sanoi samalla ku hivutti kätensä takapuolelleni ja puristi kovaa.

Sain sitten hänelle sanottua sentään jotain.. Samalla hän liikutti käsiään pitkin vartaloani ja antoi harvinaisen kiihottavan suudelma. Tunsin jo kuinka alapäässäni alkoi kihelmöidä. Koski vaikeroi kun aloin hipelöidä hänen etumustaan joka alkoi jo jöpöttää harvinaisen kovana.

Koski alkoi hitaasti riisua paitaani pois ja samalla hän suukotteli rintojani. Siinä samassa olivat rintaliivitkin lähteneet ja hän ottikin heti käsittelyynsä minun kovana nöpöttävät nännini.

Mumisin samalla kun hän nuoli kiusoitellen nännejäni. Aloin riisua sitten hänen paitaansa ja näin hänen mahtavat vatsalihaksensa. Aah, kuinka niin rakastan sitä ku miehillä on hyvät vatsalihakset. Aloin samalla raottaa hänen housujaan ja sain esille kovana jo täysin kovana seisovan kalun. Otin sen varovasti huulieni väliin ja imin sitä niin kovaa että hän ei voinut muuta kuin vaikeroida vain. Imin ja nuolin hänen kaluaan kaikin tavoin saaden hänet aivan kiimaan.

Sitten hän nosti minut johonkin pöydälle ja alkoi riisua housujani. Täällpäs ollaankin jo ihan märkänä. Hitaasti hän hivutti sormensa pillulleni ja alkoi tehdä ihanaa pyörivää liikettä sormillansa minun klitoriksellani. Sitten hän painoi siihen huulensa ja nuoli ja imi minua maailman ihanimmalla tavalla.

Olin niin kiimassa muutenkin että ei mennyt kauaakaan että sain maata järisyttävän orgasmin. Hän kysyi varovasti minulta kesken nuolemisen. Sitten hän käänsi minut selin pöytää vasten ja työnsi kovan kalunsa takaa päin sisääni. Ensin hän työntyi muutaman kerran hitaasti sisääni saaden minut aivan sekaisin päästäni kiihkosta koska se tuntui niin helvetin hyvältä.

Kohta me naimme siinä täyttä päätä kuin ei oltaisi ikinä ennen kumpikaan harrastanut seksiä. Ei kestänyt kauaakaan kun hän tuli sisälleni huohottaen -Aah, voi jestas että tuntui mahtavalta pitkästä aikaa..

Sitten hän käänsi minut vielä ympäri ja antoi ihana pitkän kieli suudelman. Sitten hän pikaisesti puki, lähti ja jätti minut siihen ihmettelemään että mitäs kummaa äsken tapahtuikaan.. En pystynyt hetkeen liikkumaan mihinkään koska oli juuri saanut mitä mahtavinta kyrpää että oli vieläkin aivan lumoissani.. Pitääpäs tulla uudemman kerran vierailemaan tänne armeijaan Ennen tätä tarinaa olin flirttaillut jo pitkään ajatuksella miesten välisestä seksistä. Nainen on oli ollut minulle silti se himottavampi sukupuoli.

Seksi oli ollut nautittavaa ja täysin heteroa. Useita vuosia sitten juoduin kuitenkin tunnustamaan itselleni ettivät asiat olleet näin yksinkertaisia.

Huomasin että kuvat erektoituneista kulleista saivat vatsanpohjan kutittamaan odottamattomalla tavalla. Kiinnostus eteni pitkään hitaasti, kaapin ovien takana. Ensimmäinen vihje tuli jo armeijassa. Tuvassa pyörineestä pornolehdestä oli viety jo kaikki herkulliset kuvat mujista. Lehteen kuului kuitenkin oma gay-speciaali vihko, joka oli ajautunut hylkytavarana pinon alimmaiseksi. Eräänä huonosti valvottuna ginesviikonlopun yönä hiippailin vaivihkaa lukemistolle ja sulloin posket kuumottaen gay lehden hihaan.

Nukkuvan kasarmin vessassa sivujen kääntely kuulosti omiin korviin tuskaisen kovalle. Kaikki veri tuntui karanneen kylmistä vapisevista sormista, kun aloin kääntelemään lehteä. Kaksi seilorikundia riisui toisiaan. Huomasin käsistä karanneen veren pakkautuneen kullintyveen, kun katsoin kuvaa suussa pullistelevasta elimestä. Kaivoin hieman epäuskoisena sykkivän munani ulos ahtaaksi käyneistä housuista. Mähän pidin näistä kuvista. Kun pääsin sivulle jossa, kundi pani toista pukkarin ovea vasten laukesin niin kovaa jalat oli mennä alta.

Lehden heitin roskikseen, mutta lopun yötä nukuin sikeästi. Välillä unohdin kokonaan nämä halut. Aina ne kuitenkin palasivat. Joka kerta hieman voimistuneina ja vaativampina. Elin parisuhteessa naisen kanssa, mutta yksinäisinä hetkinä kokeilin itsekseni kaikenlaista.

Ajelin peppun sileäksi ja karvattomaksi. Ujutin saippuoidun sormen varovasti peppuun. Kiusasin sulkijalihasta ensin pienillä dildoilla ja lopulta vähän isommilla. Katsoin samalla bi-pornoa netistä ja lehdistä. Tulin ryöpsähdellen käteen, housuille, talouspaperiin. Nautinnon jälkeen palasi häpeä. Asiat selkeytyivät kerran kun olin nolostellen vieraillut pornoliikkeessä.

Olin hommannut erittäin aidonnäköisen ja tuntuisen kumidildon. Siinä oli imukuppi kiinnitys, jolla sen pystyi kiinnittämään tukevasti mm. Vehje oli aika paksu ja vaati poikkeuksellisen paljon päättäväisyyttä ja aikaa saada se painumaan sisään edes osittain. Se tuntui kuitenkin niin ihanan aidolle että aloin puuhastella sen kanssa oikein tosissaan. Lopulta sulkija oli täysin antautunut ja pystyin pumppaamaan sitä vasten jo aika kovaa.

Kumisen kullin pää löysi sisältäni eturauhasen ja alkoi hieroa tätä miehen g-pistettä. Oma kullini alkoi jäykistyä värähdellen. En ollut runkannut sitä hetkeen, kun olin nauttinut vain hurmioittavasta tunteesta jonka laajeneva anus tuotti.

Nyt selvästi tunsin että lasti oli kuitenkin lähdössä. Vehje sisälläni hieroi juuri oikeasta paikasta eikä käden apua tarvittu. Tunne oli mahtava kun lopulta laukesin hallitsemattomasti pärskähdellen ja sulkija tekokullin ympärillä supistellen.

Huokaisin, että jos tämä tuntuu näin ihanalle se ei voi olla väärin! Varsinainen tarina alkaa tästä. Vaihdoin bi-pornon osittain homo kamaan. Bi-jutuissa naiset jäivät kuitenkin aina sivujuoneksi. Halusin mieluummin ihailla kuinka trimmatut äijät duunasivat toisiaan. Huokaisin keuhkot tyhjiksi ja tein peilin edessä ison päätöksen. Päätin että haluan kokeilla jotain toisen miehen kanssa.

Löysin tarpeeseen treffipalvelu Iskurin-sivut ja jätin sinne haparoivan ilmoituksen. Rohkeuden löytyminen vei pidempään. En tiennyt tarkkan mitä haen ja osa vastauksista oli vähintäänkin kamalia. Parin fiksumman nimimerkin kanssa etenimme jo aika pitkälle. Sisu meni kaulaa siinä vaiheessa kun olisi pitänyt ampaista johonkin levarin lepikkoon touhuamaan.

Asiat olivat edenneet liian nopeasti ja epämääräisesti. Halusin täydellisen luotettavan anonyymin parin tähän seikkailuun. Hänellä olisi tarpeeksi samanlaiset mieltymykset ja ekakerta myöskin kokematta. Ennenkaikkea tahdoin että kaikki tapahtuisi kiireettä nautiskellen. Haaveet olivat muuttumassa mehukkuudessaan jo sietämättömän piinaaviksi, kun keskellä pimeintä syksyä lopulla tärppäsi isosti. Ilmoitukseeni vastasi kundi joka tuntui haluavan hyvin tarkkaan samoja asioita kuin minäkin.

Tutustuimme toistemme historiaan ja mieltymyksiin. Myös hän oli jänistänyt aiemmista suunnitelmistaan. Nyt hänellä tuntui olevan tarvittavaa päättäväisyyttä ja se sai myös minut vakuuttuneeksi, että nyt tämä viedään loppuun asti.

Sovimme ettei hommaa pilattaisi turhalla hätäilyllä. Karsimme pois kaiken mistä jompi kumpi ei tykännyt. Kummallekin oli tärkeää myös kaapissa pysyminen ja asioiden kokeileminen täysin nimettömästi. Kaiken lisäksi kaverilla oli kutkuttavan hyvä mielikuvitus sen suhteen mitä voisimme tehdä. Anonymiteetin vuoksi pitäisimme myös naamioita emmekä puhuisi toisillemme mitään. Itse keksin lisätä vielä että kehittelisimme kuusi eri juttua, joita voisimme tehdä ja arpoisimme nopalla vasta tavatessamme mitä tapahtuu.

Tämä oli mielestäni tärkeää koska olimme molemmat btm henkisiä. Kumpikin olisi halunnut olla se joka saa ensimmäisenä kokeilla suihinottoa ja menettää peppuneitsyyden. Ilokseni kaveri innostui lisäyksestä oitis ja keksi nopeasti omat kolme kuumottavaa vaihtoehtoaan.

Päädyimme varamaan hotellihuoneen kaupungin laidalta. Kumpikin oli onnistunut merkkaamaan itsensä "työmatkalle". Sopimuksen mukaisesti saavuin paikalle puolta tuntia ennen. Kuittasin huoneen ja sanoin, että kaveri tulisi hakemaan toisen avaimen pian. Jännitys alkoi purkautua, kun suljin huoneen oven lopulta takanani. Jalat tuntuivat veteliltä ja perhoset lepattivat vatsassa. Päättäväisesti tein kuitenkin tarpeelliset valmistelut.

Himmensin huoneen pelkälle epäsuoralle valolle. Riisuuduin ja kävin pesemässä karvattomaksi ajellun peppuni ja siistiksi trimmatun kullini. Laitoin jalkaan puhtaat ihonmyötäiset bokserit. Kruunasin komeuden silmät peittävällä naamiolla. Kädet täristen sain tehtyä solmun niskan taakse. Vilkaisin itseäni vessan peilistä. Hätkähdin sillä näky oli todella eroottinen.

Kireissä alkkareissa alkoi tuntua tuttua nytkähtelyä juuri sopivasti, sillä kuulin oven käyvän. Odotin pimeässä vessassa sydän pamppaillen että kaverini saisi omat valmistelunsa kuntoon. Kuului vyönsoljen helähdys ja vaatteiden kahinaa. Erotin myös naamion sitomisen äänen. Kaksi kundia vain alkkareissa ja naamioissa katsoi toisiaan. Näin kokonaisuuden pukeutumispeilistä ja lisää verta pakkautui elimeen.

Tuijotimme häpeilemättä toistemme kireinä pullottaviin nivusiin. Ilmassa väreilivät tulevat tapahtumat. Oli aika heittää noppaa. Minä ojensin ja kaveri pyöräytti. Arpa pysähtyi näyttämään silmälukua neljä. Olin salaa toivonut juuri tätä vaihtoehtoa eniten. Kaveri alkoi toteuttaa nopan määräystä ja asettui polville eteeni. Hänen piti ottaa minulta suihin ja sen jälkeen hän panisi mua.

Tiesin että hän oli kovasti odottanut maistiaisia munasta ja se näkyi hänen otteistaan. Kaveri hyväili huulillaan ihoa alkkareiden kuminauhan päällä. Tunsin kuuman hengityksen erektoituvaa kaluani vasten. Hän vilkaisi kerran ylöspäin ja alkoi ujuttaa boksereita jalastani samalla paljastuvaa ihoa nuollen. Puolijäykkä penis oli lopulta hänen edessään ja mun alushousut lattialla. Olin alasti toisen miehen edessä vain naamio silmillä.

Koko alavatsa sykki odotusta. Kyrvän päässä kimmalsi valtava tippa. Olin niin kiimassa että sitä valui. Värähdin kevyesti kun kundi laittoi käden mun toiselle pakaralle ja ohjasi huulensa kalulleni. Ensin hän suuteli sen kärkeä ja levitti huulillaan mahlaani koko nuppiin. Käsi pepulla hipoi hellästi peppureikääni. Se tuntui uskomattoman herkistyneelle. Hitaasti huulet työnsivät esinahan taaemmas ja munanpää upposi kokonaan suuhun.

Kieli alkoi tunnustella nupin muotoja ja pyöri hurmaavasti sen turpealla ja limaisella pinnalla. Kaveri tarttui samalla penikseni varteen saaden aikaan täydellisenä sykkivän erektion. Huokaisin sisäisesti "Mä en oo enää hetero.

Kaveri ohjasi minut sängynlaitaa vasten. Kävin selälleni sängylle, peppu reunalle. Se oli juuri sopivalla korkeudella. Otin polvien takaa kiinni ja taivutin jalat taakse. Se oli kuin tarjottimella. Kullini tuntui sykkivän sydämen tahtiin. Punoittavalle kärjelle valui tuoretta mahlaa. Kaveri alkoi levittää liukkaria samettiseksi ajeltuun vakoon. Autoin vaistomaisesti levittämällä pakaroitani erilleen. Käsi hyväili voidetta ylös ja alas. Sormi pyöritti sitä eniten reikäni suulle.

Seurasin toimitusta ihaillen reisien välistä yhä peppuani levitellen. Voidetta tuntui olevan kasseista patjalle asti. Joka sivelyllä sormi painoi anusta vasten hieman enemmän. Pyörittävä liike kiihotti, mutta myös rentoutti. Liukkaria alkoi jo lipsahdelle reiästä läpi. Olin valmis saamaan sormen sisääni. Sormi aloitti hitaan liukunsa sisälleni. Huomiota vaille jäänyt kullini nytkähti uuteen nousuun ja lisää kiimaliimaa valui sen nupille. Sormen porautuessa yhä syvemmälle hän alkoi samalla nuolla kullini vartta.

Sormen päästyä perille oli elimeni taas täysin pystyssä. Huulet painuivat nupille ja aloittivat tutun hyväilynsä. Kieli kiersi sen limoja joka paikkaan. Huulet painuivat nupin yli esinahalle ja alkoivat pumpata sitä. Sormi aloitti samalla hitaan edestakaisen liikkeen pepussa. Nautin miesseksin ihanuudesta ja peppureikäni tuntui antautuvan yhä enemmän ja enemmän.

Vapaa käsi otti hetkeksi suun paikan ja runkkasi kalun vartta. Tunsin tuttua pakotusta kasseissa. En kestäisi pitkään tätä ihanuuttaa. Huuleet palasivat paikalleen ja kaveri alkoi pumpata ja imeä oikein tosissaan.

Kullin pää painui poskeen ja syvälle nieluun. Lasti alkoi olla todella lähellä. Hengitin raskaasti ja nuolin huulia. Ynähdin kun pepussa ollut sormi meni kaverinsa kanssa sisään levittäen reikää entisestään. Kun ne pääsivät pohjaan en kestänyt enää. Anus supisteli paikalleen jääneitä sormia vasten. Kaveri piti antoi mun purkautua suuhunsa. Kullini sykki hänen suussaan. Pitelin käsillä pakaroitani levällään.

Kaveri irrottautui tyhjiin pumpatusta munastani. Sormet olivat yhä pepussani. Nyt kaveri kumartui niiden puoleen. Hän valutti suustaan uskomattoman määrän tuoretta spermaa vakooni.

Pepussa olevia sormia pitkin mälli valui pehmitettyyn reikääni mehustaen sen ulkoa ja sisältä. Hän rullasi ahtaaksi käyneet bokserit jalasta. Täysin karvaton ja erektoitunut penis ponnahti esiin. Se oli suonikas ja komea. Nyt en voisi enää jänistää. Minun pitäisi vain rentoutua ja ottaa se vastaan. Mä halusin sitä niin. Kaveri astui aivan minuun kiinni. Varrestaan kiinni pitäen hän alkoi levittää spermaista liukuvoide sotkua pitkin vakoa.

Kullin nupin pyöreys tuntui kiimaisen hyvälle peppuani vasten. Lopulta turpea pää pysähtyi limaista kuoppaani vasten.

MASSAGE GAY ANAL BB VEERA ALASTI

SUOMI GAY AMATÖÖRI SEKSI SEKSIVÄLINEET NETISTÄ

: Homoseksuaaliseen finnish porn suomi 24 seksi

Homoseksuaaliseen finnish porn suomi 24 seksi 461
TÄDIN HOMO ISOT MEIS EROOTTINEN HIERONTA NAISELLE Penis alkoi työntyä vääjäämättä sisään. Voidetta tuntui olevan kasseista patjalle asti. Se oli suonikas ja komea. Toinen on vihkimys, joka liittyy syvään hengittämiseen, tumoon, phowaan — vihkimys nk. Tiesin että hän oli kovasti odottanut maistiaisia munasta ja se näkyi hänen otteistaan. Huokaisin keuhkot tyhjiksi ja tein peilin edessä ison päätöksen.
Finnish homoseksuaaliseen pojat porn elisa numerohaku Nyt SE todella tapahtuisi. Flirttiä ja katseiden vaihtoa oli puolin ja toisin, mutta kohtaamiset tapahtuivat kuitenkin varuskunnan porttien ulkopuolella. Jos jonkun pitää muuttua, niin ukkosi feminiini puolta kantsii venata kehittyväksi. Odotin pimeässä vessassa sydän pamppaillen että kaverini saisi omat valmistelunsa kuntoon. Hätkähdin sillä näky oli todella eroottinen.

HOMO ISO TISSI SEKSIVÄLINEKAUPAT

marraskuu org finnish porn stars thai hieronta tallinna deittipalvelut aninkaisten . naiset etsintäkuulutus porvoon ammattikoulu suomi 24 seksi pillun naintia ilmainen monenlaisia elokuvia, joissa homoseksuaalisuus on pääteemana. 4. tammikuu Sarita teiniäidin por xxx seksi videoita teineistä. Esinahan tulehdus homoseksuaalisuus sairaus live sizegain toimiiko lahden uimahalli naiminen video 3gp. Suomi24 vanhoillislestadiolaisuus suomi24 ilmainen video: Rakel liekin Finnish girl fuck milf massage oil, Bb inka suomi treffit kirjaudu sisään. 7. toukokuu videot aforismeja seksi seuraa tampere suomi porno kuvia seisova kulli vantaa tammisto nuuskan hinta haaparannassa free porn suomi e sinkut bb kullia pillu deittisivusto ilmainen suomi24 koirat tarjoustalo hämeenlinna eden Anne rakastaa hyvä hieronta Homoseksuaalinen mies hieronta vids New.