Homoseksuaaliseen sex shop salo naisseuraa tampere

homoseksuaaliseen sex shop salo naisseuraa tampere

Kuluneen viikon aikana on päässä pyörinyt aivan valtava määrä, tabletti ampicilin suomessa. Kriisit kasvattavat meitä henkisesti, sillä niiden myötä opimme aina jotain uutta. Tukkeumat antoivat niin pahoja oireita, että operaatio oli tehtävä nopeasti, acillin mg, mg.

Tästä seuraa aivopaineen nousua, joka mahdollisesti aiheuttaa syringomyeliaa eli nesterakkuloiden muodostumista selkäytimeen. Tyydyttymättömän rasvahapon hiiliketjussa on yksi tai useam, ampicilin apteekkishop hinta.

Kansan peruselvytystaidon ylläpitäminen on tärkeää, mistä lähtee. On vahva, vakiintunut yhteys amitriptyliinin ja painonnousu Yhtenä yleisimmin määrätty ja tehokas masennuslääkkeet koska sen kehitys, mistä ampicilin lahti. D Sä tuut oleen kuses sen kanssa: Molybdeeni on hopean valkoinen, hieman lyijyä keveämpi metalli, halpa astrim suomi.

Joskus ihmiset tyhjästä saada kourallinen sairauksia. Homepölykeuhkoon sairastuu Suomessa noin henkilöä vuosittain, pääasiassa karjanhoitajia, tilaus dianben suomessa. Useimmat synapsit toimivat vapauttamalla välittäjäaineita synapsirakoon. Satunnaistettu vertaileva tutkimus selvittää tietyn hoitomuodon vaikutusta sairauden kulkuun, Ampicilin acillin mg, mg.

Kirja on myös ajankohtainen tieteellinen katsaus homoseksuaalisuuden psykologiaan, sosiologiaan ja biologiaan. Julkaistu 11 tammikuu lehden rokotteen paperi on nimeltään Turvallisuus ja immunogeenisuudesta adenovirus-vectored nenän ja, osta ampicilin suomesta mikkeli. Toipilaana ollessani minulla todettiin myös inflammatorinen moniniveltulehdus. Suomen Elektori Oy on vuonna perustettu tamperelainen elektroniikan,automaation ja sähköalan komponenttien, tarvikkeiden ja työkalujen erikoisliike, ilman reseptiä ampicilin joensuu.

Lihakset, joissa on krooninen osittainen jännitystila, tulevat kipeiksi. Sporadinen meteori on satunnainen meteori, jota ei lueta kuuluvaksi mihinkään meteoriparveen, tabletti ampicilin suomessa Tuntoaisti saa virikkeitä erilaisista pinnoista ja miellyttävistä esineistä, joita voi kosketella. Fiksaatiotapoina käytetään käsiteltävästä materiaalista riippuen perfuusio, tabletti ampicilin suomessa Ikääntyessä luukudosta menetetään enemmän kuin uutta muodostuu tilalle.

Ensisijainen seulontatesti oli kapillaariverinäytteestä tehty paastoglukoosin määritys, jota seurasi normaali kahden tunnin 75g glukoosirasituskoe, ampicilin acillin. Kehitysvammaistyön diakoni järjestää vertaistuellista toimintaa yhdessä. Karhuporno jny tampere sex kauhava huorat kauhajoen teiniperseet suomi tyttö pillu pissi videot paljaspillu naintia varkaus seksivideot, lääke ilman reseptiä ampicilin suomi. Muiden osakkeiden käypänä arvona on käytetty jäljellä olevaa hankintamenoa tai.

Esimerkkejä ovat silikoosi, asbestoosi, jauheet, Anthrosilicosis ja muut mineraalikuituja, dicloreum tilaus espoo. Inkontinenssi ja virtsarakon ongelmat määritellään usein naisten ongelmiksi, mutta tosiasiassa nämä.

Varsinkin vaalean ihon toistuva palaminen liiallisen auringonoton yhteydessä, gemfibrozil apteekki suomi. Räsänen on tehnyt valiokunnassa ja joka on myöskin vastalauseessa, on sen suuntainen, että minun mielestäni — tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni — sellainen sen lain olisi pitänyt olla.

Tämä on niin tökerössä muodossa oleva esitys, että siitä ei tule kuin ongelmia, eikä se toimi siinä tarkoituksessa, joka sillä alun perin kaavailtiin olevan, vaan tulee käymään päinvastoin. Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva. Muutama sana ikään kuin vielä johdannoksi tähän taustaan, kun täällä on viitattu moneen eri tahoon, muun muassa poliisin kannanottoihin ja itse asiassa koko tähän kokonaisuuteen.

Tässä tietysti voi vaan todeta sen, että seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnista on todella keskusteltu hyvin pitkään. Samalla koko tämän ajan itse tämä ongelma on rönsyillyt erittäin kovasti. Itse asiassa kesällä julkaistiin keskusrikospoliisin selvitys, jonka mukaan prostituutio ja paritus olivat muodostuneet Suomessakin järjestäytyneeksi toiminnaksi.

Vielä enemmän tämän jälkeen keskustelua vauhditti naiskaupan vastainen kampanja, ja tässä yhteydessä tuotiin erittäin voimakkaasti esille ne käsitykset, joiden mukaan Suomen tulisi Ruotsin esimerkkiä seuraten kriminalisoida seksin ostaminen. Prostituution, seksuaalipalvelujen kysynnän, parituksen ja ihmiskaupan on todella todettu olevan keskenään hyvin kiinteässä yhteydessä. Tässä välillä kiitän valiokuntaa, sen puheenjohtajaa ja jäseniä, erittäin vaikeasta ja herkästä ja hyvin suuresti myös asenteiden varassa liikkuneesta työstä, Ed.

Mutta kiitokset tästä työstä, että olemme saaneet tämän nyt tänne käsittelyyn. Vielä ihan muutama sana tästä Ruotsin tilanteesta. Pari viikkoa sitten EU: Ministeri totesi, että voi olla aika rohkea veto ottaa Euroopan unionin ministereiden keskuudessa tätä epäviralliseen keskusteluun, mutta arviointi oli väärä. Keskustelu ei tahtonut millään loppua.

Yhteenvetona voin todeta sen, että kaikki puheenvuorot, joita EU: Yhteinen johtopäätös oli se, kun mainitsin, että Suomessa tästä keskustellaan paraikaa, että eväitä, hampaita, aseita, tähän toimintaan puuttumiseen on äärimmäisen vähän ja ne saattavat vaihdella maasta toiseen. Mutta se, että tehdään jotakin asian kitkemiseksi, asian ikään kuin oikealle tolalle saattamiseksi, on siltä yhteiskunnalta signaali, mitä yhteiskunta haluaa ja mihinkä se pyrkii. Jatkoa tälle keskustelulle toivottiin, ja nyt kun Suomi aloittaa puheenjohtajamaana, minä totesin, että tulen tästä järjestämään epävirallisen keskustelun, kun toiveita esitettiin eri maista, kävi miten kävi.

Voin vielä lisätä sen, jotta tämä mittakaava oikeastaan paljastuisi, että esimerkiksi Espanjan oikeusministeri totesi tästä ongelman laajuudesta, että siellä on noin prostituoitua ja päivittäisiä prostituutiokäyntejä — tietysti tilastointi on vaikeata, mutta kun tätä on siellä selvitetty — on miljoonasta kahteen miljoonaan käyntiä. Tässä tietysti päädyttiin siihen, että tähän liittyvät erittäin suuret taloudelliset arvot, minkä takia tietysti myös sitten asiaan pureutuminen on erittäin vaikeata.

Tämä vaan kuvastaa sitä, että ongelma on globaali, se on Euroopassa ajankohtainen, ja joka tapauksessa tilanne on se, että meidän on tässä myös jotakin tehtävä. Se, mitä teemme, on nyt sitten pohjana tässä, millainen valiokunnan mietintö on saatu eteemme. Vielä tästä kansainvälisestä tilanteesta, joka on mielestäni jäänyt hiukan ehkä varjoon näissä keskusteluissa, myös tässä julkisessa keskustelussa.

Kansainvälisistä velvoitteistahan ei suoraan aiheudu meille velvollisuutta kriminalisoida seksuaalipalveluiden ostamista. Mutta samanaikaisestihan on tässä käsitelty ja esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen eli Palermon yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja, joka velvoittaa, hyvät ystävät, kuitenkin ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin kaikenlaisen ihmisten, erityisesti naisten ja lasten, hyväksikäyttöä edistävän, ihmiskauppaa aiheuttavan kysynnän vähentämiseksi.

Sitten vielä tässä on taustalla, minkä takia tätä nyt EU: Voisin tästä asiasta sen kummemmin näihin puheenvuoroihin puuttumatta — tässä on valotettu ansiokkaasti erilaisia näkemyksiä, ja valiokunnan mietintöä puheenjohtaja kävi perusteellisesti läpi, niin kuin myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, nämä ovat valiokunnan käsityksiä ja sillä tavalla arvostettavia asioita — todeta vain sen, että kyllä mielestäni hallituksen esityksen mukainen yleinen seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi on edelleen puolustettavissa.

Vaikka tässä nyt olen käynyt näitä asiantuntijalausuntoja läpi, niin tästä huolimatta voisin näin todeta. Totean myös sen, että kun asiaa on julkisuudessa kovasti tietysti käsitelty, niin kyllä siitä on saanut sellaisen kuvan, että hallituksen esitystä olisi valiokuntakuulemisissa jotenkin hyvin laajasti ja ehdottomasti vastustettu. Mutta kun näitä lausuntoja lukee huolella, niin näin ei kuitenkaan ole tilanne. Tämä ei ihan pidä paikkaansa.

Eri kohtiin on puututtu, ja eri kohtia pitää korjata, mutta se yhteinen sävel kuitenkin sieltä pohjalta löytyy: Mutta se, mistä pääsemme yhteisymmärrykseen, on nyt sitten se, mitä tämä foorumi täällä käsittelee.

Minä vielä menen tähän Ruotsin tilanteeseen. Kun nyt seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia on vastustettu muun muassa Ruotsin lainsäädännöstä ja järjestyslain soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella, voin todeta kyllä sen, että näiden kokemusten ja näistä saatavien tietojen analyyttinen tarkastelu eivät ole asettaneet kyseenalaiseksi ehdotettua kriminalisointia.

Tietysti hallituksen esityksen mukaisen rangaistussäännöksen sisällössä olisi saattanut sinällään olla täsmennettävää, ilman että tätä soveltamisalan rajausta viedään kuitenkaan niin pitkälle nyt kuin lakivaliokunnan enemmistö on tehnyt, niin että tässä on nyt tavallaan se raja, jossa liikutaan.

Mutta kun lakivaliokunnan enemmistö on päätynyt siis tässä mietinnössään siihen, että seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi liitetään tapauksiin, joissa palvelujen myyjä on ihmiskaupan uhri tai parituksen kohde, se on nyt sitten siinä.

Kuitenkin — minä haluan sanoa sen, kun näitä alkuperäisiä asiakirjoja ja näitä kannanottoja on tehty ennen minunkin aikaani — sieltä löytyy kyllä selkeästi sellainen kannanotto, että tämä on rajaus, joka tietoisesti on torjuttu silloin, kun hallituksen esitystä on valmisteltu ja siinä yhteydessä. Mutta haluan sanoa tämän painokkaasti, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt lakivaliokunnan enemmistön saavuttama kompromissi ei olisi käyttökelpoinen.

Siis on vaan kyse näistä rajauksista. En käy, puhemies, näitä argumentteja täällä enempää käsittelemään. Ne ovat eduskunnan jäsenten käsityksiä, ja sillä tavalla lähden siitä, että ne ovat myös perusteltuja. Tosin havaitsen, että esimerkiksi oikeusministeriön kannanotosta kyllä voidaan tehdä vähän valikoiviakin poimintoja, mutta asia on niin kuin se luetaan. Totean vain sen, että hallituksen esityksessä esitettyjä, ihmiskauppaan ja paritukseen sidottuun vaihtoehtoon liittyviä ongelmia ei siis ole edelleenkään syytä vähätellä.

Mutta totean vielä sen, että tällaisella kompromissillakin on mielestäni merkittäviä myönteisiä vaikutuksia eli kysymyksessä olisi siis rangaistussäännös, joka ihmiskauppiaiden ja parittajien olisi otettava huomioon silloin, kun he esimerkiksi harkitsevat tätä toimintaansa Suomessa. Tällaisella säännöksellä saattaa myös olla vaikutusta asennoitumiseen seksuaalipalvelujen ostamiseen yleisemminkin siten, että palvelujen kysyntä vähenisi myös muissa tapauksissa kuin niissä tapauksissa, joissa palvelujen myyjä on ihmiskaupan uhri tai parituksen kohde.

Kun lakivaliokunnassa on käsitelty myös tämän lakialoitteen perusteella seksuaalipalvelujen myymisen kriminalisointia ja sitä on siis siellä harkittu, minä tässä toteaisin nyt sen, että kyllä mielestäni valiokunnan enemmistö on, aivan oikein, päätynyt siihen, että myymisen yleiseen kriminalisoimiseen ei ole syytä mennä.

Käsitykseni on, että asian eduskuntakäsittelyn yhteydessä ei ole tullut esiin mitään sellaista, minkä perusteella hallituksen jo aiemmin, ainakin kaksi vuotta sitten, omaksumaa kielteistä kantaa olisi syytä muuttaa. Tässähän on lähtökohtana se — haluan tätä nyt korostaa, kun tämä on niin kovin paljon ollut esillä — että nyt käsiteltävällä lainsäädännöllä pyritään ennen kaikkea suojelemaan kaupanteon heikompaa osapuolta eli prostituoitua.

Tällaiseen suojelemiseen tämä rankaiseminen sopii mielestäni huonosti ja sekin, että prostituoidun rankaiseminen on myös rikosoikeudellisten periaatteiden vastaista sellaisessa tilanteessa, jossa hän myy palveluja muuten kuin vapaaehtoisesti. Kyllä myymisen kriminalisoimiseen liittyy myös muita ongelmia, joita nyt on sitten sivuttu myös tässä hallituksen esityksessä ja myös aiemmassa hallituksen esityksessä varsin perusteellisesti, ja ne elementit vielä ovat mielestäni olemassa.

Täällä on tuotu esiin se eri puheenvuoroissa, että kyse on ihmisoikeuksista, ja niistähän on kysymys. Haluan vielä sen todeta, että olen havainnut, että kun yleisellä tasolla puhumme ihmisoikeuksista, silloin, minä uskon näin, meistä jokainen on sillä kannalla, että ihmisoikeudet ovat sellaisia oikeuksia, joita tulee joka tilanteessa puolustaa.

Se on arvo sinänsä. Mutta olen havainnut myös sen, että silloin kun mennään konkretiaan, se ei ehkä pukeudu ihan sitten siihen tilanteeseen siinä määrin kuin olisi suotavaa ja toivottavaa. Mielestäni nyt käsiteltävänä oleva lakivaliokunnan mietintö vastaa omalta osaltaan tähän ja vie asiaa eteenpäin. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja vähän valikoiden siteerasi valiokunnan kuulemia asiantuntijoita.

Esimerkiksi oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin totesi valiokunnassa: Prostituutio esineellistää ihmisen ikään kuin ihminen olisi esine, jota voidaan ostaa ja myydä kauppatavarana. Palvelun sisältö on oman ruumiin luovuttaminen toisen käytettäväksi hänen määräysvaltaansa. Ihmisarvon loukkaamattomuuden kunnioittaminen edellyttää, että oikeusjärjestys suhtautuu ihmisen esineellistävään toimintaan kielteisesti.

Hallituksen alkuperäinen esitys seksin ostamisesta toteuttaa parhaiten tämän ihmisarvon suojelun, ja ihmettelen niitä, jotka sitä vastustavat, koska en näe vastustukselle oikeastaan muuta perustetta kuin sen, että naisen ihmisarvon loukkaamattomuus jää toiselle sijalle ja etusijalle asetetaan miehen oikeus ostaa seksiä. Täällä on todettu puheenvuoroissa, mistä prostituutio kumpuaa. Se kumpuaa haavoittavista olosuhteista, lapsuusajan hyväksikäytöstä, lähialueidemme köyhyydestä ja muista sellaista tekijöistä, joissa ei voi kyllä vapaaehtoisesta ammatinvalinnasta mielestäni puhua.

Jokainen meistä voi tehdä itsellensä sen kysymyksen, haluaisimmeko esitellä oman tyttäremme, että hän on prostituoitu, tai kertoa, että oma äitimme oli tällä alalla. Tuskin kukaan haluaa näin toimia. Minusta alkuperäinen laki olisi ollut parempi. Joka tapauksessa kysymys on siitä, että eduskunta antaa signaalin siitä, että se pitää ihmisarvon loukkaamattomuutta ensisijaisena lähtökohtana.

Nyt kysymme itseltämme, heikentääkö tämä kompromissiesitys nykytilaa vai parantaako se sitä. Mielestäni tähän kompromissiesitykseen liittyy ongelmia, mutta jos me haluamme tämän signaalin antaa, mistä tässä on pohjimmiltaan kysymys, niin ehkä tässä tapauksessa paras on sitten ollut hyvän vihollinen.

Olen aivan samaa mieltä ed. Perhon kanssa hänen tässä viimeisessä puheenvuorossaan. Vistbackan kanssa olin vähemmän samaa mieltä. Vistbacka totesi, että hyvännäköinen pukeutuminen yllyttää rikokseen. Voiko näin ajatella, että hyvännäköinen pukeutuminen myös yllyttää vaikkapa raiskaukseen? Näinhän voi vetää suoran johtopäätöksen hänen puheistaan äsken. Toivottavasti se oli vitsi, jota hän ei tarkoittanut oikeaksi puheenvuoroksi. Mutta muuten hän vertasi järjestyslakia ja rikoslakia.

Koska itse ehdotin silloin järjestyslakiin sitä, että sekä ostaminen että myyminen kiellettäisiin, se oli minun ehdotukseni, joka meni läpi täällä, täytyy nyt sanoa, että minä en näe mitään ristiriitaa. Se tehtiin juuri sen takia, että jos joku häiritsee miehiä, se tapahtuu kai julkisella paikalla, ravintolassa tai kadulla. Kaikki muu on siis muualla elikä se on jo hoidettu. Miesten katurauha on hoidettu, nyt hoidetaan ihmisoikeudet. Tämä vaan teille tiedoksi, että tässä ei ole mitään ristiriitaa näin.

Oikeusministeri perusteli tätä alkuperäistä hallituksen esitystä siten, että siinä olisi ollut jotakin täsmennettävää asiantuntijakuulemisen jälkeen. Tätä me olisimme odottaneet. Me olemme odottaneet, arvoisa oikeusministeri, että te olisitte tuonut hallitukselta täsmentävän esityksen, joka olisi tullut täältä salin kautta, ja olisimme voineet myöskin lakivaliokunnassa kuulla asiantuntijoita sen täsmennetyn esityksen pohjalta.

Mutta oikeusministeri hyvä, teidän omassa esityksessänne, sivulla 20 hallituksen esityksessä, mainitaan myös nimenomaisesti: Sellaiseen ratkaisuun päätyminen heikentäisi merkittävästi mahdollisuuksia päästä kriminalisoinnilla tavoiteltuihin päämääriin. Näin te toteatte itse omassa esityksessänne, ja nyt me teemme tällaista lainsäädäntöä. Minä toivoisin edelleen, arvoisa oikeusministeri, että teillä olisi kykyä vetää esityksenne pois ja tuoda oikeusministeriöltä tarkentava säännös, joka voitaisiin yksimielisesti lakivaliokunnassa hyväksyä, jos teillä on keinot tähän, koska nämä perustelut ja teidän äsken kertomanne ovat suuressa ristiriidassa keskenään.

Valiokunnan puheenjohtaja vähätteli rajatun kriminalisoinnin näyttöongelmaa, mutta sama ongelma koskee tälläkin hetkellä seksin ostoa alaikäiseltä, mikä on siis laissa kielletty. Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin viime syksynä tapausta, jossa vuotiasta tyttöä välittänyt mies tuomittiin parituksesta, mutta tytön asiakkaita, vaikka heistä oli lista olemassa, ei saatu vastuuseen, koska oli vaikea todistaa miesten tienneen tytön oikeaa ikää.

Teon rangaistavuus edellyttää myös alaikäisyyden tapauksessa tietoisuutta ja tahallisuutta. Aivan sama ongelma tulee koskemaan tätä kysymystä, osittaista ostokieltoa. Myös paritusrikollisuutta ja alaikäisten prostituutiota ehkäistään parhaiten, jos seksikauppa kielletään kokonaan. Olen tavattoman pettynyt siihen, että lakivaliokunnan enemmistö taipui hyvin heikoin perustein tällaiseen poliittiseen kompromissiin, joka vahvistaa seksibisneksen ajamaa myyttiä vapaaehtoisesta, omavalintaisesta seksiyrittäjyydestä.

Herr talman, arvoisa puhemies! Minun täytyy sanoa, että minäkin olen kyllä vähän pettynyt lakivaliokunnan niin sanottuun kompromissiin. Mutta kaikkein surullisinta mielestäni on, että tämän lain myötä tänne eduskuntaankin on tullut tällainen hyvin naisia halventava tapa keskustella. Kun kulkee tuolla käytävillä, niin miehet tässä salissa rehvastelevat seksin ostamiskokemuksistaan, ja tavallaan koen sen hyvin hyvin loukkaavana naisia kohtaan. Kysymys on syrjinnästä, ihmisarvoa loukkaavasta käytöksestä, joka minun mielestäni todellakaan ei ole sopivaa kansanedustajalle.

Se kertoo itse asiassa motiiveista. Voi hyvin kysyä, minkä takia kriminalisointi koetaan jotenkin vaikeaksi. Voiko siinä olla perää, että kysymys on naisista ja hyvin paljon ulkomaalaisista?

Mielestäni sen takia olisi ollut syytä pitäytyä hallituksen esityksessä eikä antautua näitten voimien vietäväksi. Täällä salissa on valikoivasti lainattu erilaisia asiantuntijalausuntoja. Salo totesi täällä, että olisi toivonut oikeusministerin vetävän esityksensä pois ja tuovan täsmennetyn esityksen tähän taloon. Salo on varmasti tietoinen, että eduskunta tekee jatkuvasti lainsäädäntötyötä siltä pohjalta, että asiantuntijakuulemisessa esitettyjen kantojen mukaan hallituksen esityksiä muutetaan.

Myös teillä olisi ollut siihen mahdollisuus, jos haette täsmennettyä, tarkennettua esitystä. Odotimme teiltä kenties tämän tyyppistä kannanottoa, mutta esitystä ei koskaan tullut.

Saanen viitata myös ed. Salon aiemmin käyttämään Terttu Utriaisen asiantuntijalausuntoon. Säännös vaikuttaa myös preventiivisesti, koska monet ihmiset noudattavat lakia ja pyrkivät välttämään sellaista käyttäytymistä, jonka yhteiskunta on leimannut moitittavaksi. Prostituutio ei ole ammatti ammattien joukossa eikä elinkeino elinkeinojen joukossa.

Prostituutioteollisuus on muun muassa vaarallinen työympäristö, jos nyt sallitaan käyttää tätä termiä, naiselle. Riski kuolla tai tulla murhatuksi on 40 kertaa suurempi kuin normaalin työelämän piirissä. Prostituutiota usein romantisoidaan tavalliseksi yhdynnäksi, mutta todellisuudessa 5—10 asiakasta päivässä on ainakin kaukana minun unelmistani.

Pohjoismaitten pahin tapaus on ollut, että 3 virolaista vuotiasta tyttöä hoiti asiakasta 3 päivässä. Siksi ajatus myynnin kriminalisoinnista vie minusta niin kuin vuotta ajassa taaksepäin ja on ainakin vastoin kaikkia ihmisoikeussopimuksia.

Kiitos ministeri Luhtaselle rohkeudesta. Tähän asti itse olen kokenut olevani se ainut saareke, toisin kuin ed. Rahkonen, joka on viimeiseen asti pitänyt kiinni hallituksen yksimielisestä esityksestä. Kun pari vuotta sitten tiukennettiin paritusrikossääntelyä, niin silloin nimenomaan hallituksen linjana oli se, että sitten seuraavassa vaiheessa tiukennetaan edelleen linjaa ja käsitellään sitten kysymys siitä, säädetäänkö kautta linjan osto rangaistavaksi vai sitten rajatummin silloin, kun on selvemmin ihmiskaupasta tai parituksesta kysymys.

Tätä nyt joudutaan puntaroimaan. Mutta muistuttaisin siitä varsin laajasta tuesta, joka silloin oli sille, että joka tapauksessa edetään ja tiukennetaan tätä linjaa, ja myöskin korostettiin silloin, että näitä uusia paritussääntelyitä olisi myös tarkkaan otettu valvottavaksi.

Esimerkiksi poliisin puolella olisi jo tänä aikana ollut mahdollisuus näyttää sitä tiukentunutta linjaa. Täytyy muistaa, että tämä uusi paritusrikossääntely toi kaikenlaiset markkinapaikat paritusrikoksen piiriin, ja markkinointi on kuitenkin julkisissa medioissa ja neteissä sen kuin lisääntynyt, joten ei ole käytetty sitä välinettä, joka on meillä ollut jo 2 vuotta käytössä.

Nyt sitten tietysti on selvää, että tämä olisi pidempi askel ollut eteenpäin, hallituksen esittämä, mutta siinä olisi näitä tarkkarajaisuusongelmia. Tämä lakivaliokunnan esittämä askel jää selvästi vähäisemmäksi, mutta ei se suinkaan kielteiseen suuntaan johda. Puhemies koputtaa Tässä ihmetyttää tuo vastalause, jossa on Pontius Pilatuksen tyyliin kyllä sitten lopussa vaadittu tehokkaita yhteispohjoismaisia toimia, kun ensiksi vastustetaan sitä tointa, joka nyt juuri olisi käytettävissä Suomessa.

Minusta olennainen kysymys on, miten ihmiskauppaa estetään tehokkaimmin. Tältä kannalta juuri kansainvälinen näkökulma on tärkeä, mitä ministeri Luhtanenkin puheenvuorossaan korosti. On tärkeää, että Suomi ottaa huomioon Palermon sopimuksen eri näkökohdat ja pyrkii kansainvälisissä yhteyksissä vahvistamaan ihmiskaupan vastaisia toimia. Tuoreita esimerkkejä on paljon. Viime vuonna esimerkiksi Pohjoismaiden neuvosto antoi oman suosituksensa ihmiskaupan torjumisesta, ja myös EU-tasolla asia on pidettävä esillä.

Kiinnitän huomiota myös siihen, että oikeastaan kysymys ihmiskaupasta Suomessa nousi esiin noin kolme vuotta sitten Yhdysvaltain ihmiskaupparaportin yhteydessä. Vasta tuossa vaiheessa ryhdyttiin Suomessa perinpohjaisesti miettimään, kuinka laajamittaista ihmiskauppa mahdollisesti ja todennäköisesti Suomessa on.

Minä en ole pettynyt lakivaliokunnan ratkaisuun, vaan päinvastoin tyytyväinen. Ihmisillä käytävä kauppa on vakava ihmisoikeusloukkaus, ja se on ollut kiellettyä orjakaupasta lähtien. Siksi on hyvin luontevaa, että lakivaliokunta on tehnyt juuri rajauksen ihmiskauppaan ja paritukseen liittyen. Siihen toki aina liittyy prostituutiota, mutta asiat eivät mene niin, että kaikki prostituutio olisi ihmiskauppaa.

Siksi yleinen kielto ei mielestäni olisi ollut perusteltua. Ihmiskauppaan liittyvä prostituutio liittyy hyvin pitkälti köyhyyteen, ja siksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, ei vain kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden osalta, vaan myöskin, totta kai, ennen kaikkea sosiaalipolitiikan osalta. Jos haluttaisiin antaa signaaleja epätoivottavista yhteiskunnallisista ilmiöistä, olisi onnetonta, jos käytetään näissä signaaleissa rikoslakia.

Tämä on minun mielestäni lainsäätäjän ensimmäinen tehtävä, aina mitoittaa oikeat toimenpiteet oikeisiin asioihin.

Siksi mielestäni lakivaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja kannatan mielelläni sitä. Silloin me puhumme oikeasta asiasta, ihmiskaupan ja parituksen lieveilmiöiden kiristämisestä, emmekä suinkaan siitä, että prostituutio sinänsä voi olla epätoivottavaa yhteiskunnassa. Se on kuitenkin yksityisyyden suojaan kuuluvaa toimintaa, jota myöskin perustuslakimme suojelee, niin kuin valitettavasti monia muitakin epätoivottuja asioita.

On suorastaan liikuttavaa se myötätunto, joka edustajien Salo ja Vistbacka puheenvuoroista tihkuu hallituksen alkuperäistä täyskriminalisointia koskevaa esitystä kohtaan. Valiokunnassa on ollut esillä alkumetreiltä asti tämä muotoilu, johon nyt päädyttiin. Se on itse asiassa ollut esillä jo oikeusministeriön työryhmässä, perustuslakivaliokunta on siitä lausunut, asiantuntijat ovat siihen kommentoineet, eli asiantuntijat ovat todenneet ja perustuslakivaliokunta, että tämä on selkeämpi ja tarkkarajaisempi kuin tämä hallituksen yleiskielto, ja siksi siihen päädyttiin.

Mitään uusia kierroksia sen takia ei tässä tarvittu enää, vaan päätöksiä. Tässä nyt on tuotu esiin, että näyttö olisi hyvinkin ongelmallista. Vistbacka esimerkiksi otti esiin, että tässä lappua näytetään ja se riittää. Se ei todellakaan ole näin. Kun lukee tämän mietinnön, niin siinä puututaan tähän olosuhdetahallisuuteen, josta on esimerkkejä otettu meidän mietintöömme. Eli esimerkkinä se, että kohteeseen saadaan yhteys välikäden kautta tai korvaus suoritetaan toiselle henkilölle kuin teon kohteelle tai sitten tämä tietoverkossa tapahtuva ostaminen.

Nämä ovat esimerkkejä, joissa ostajan pitää tajuta, että kyseessä on mahdollisesti paritus. Tämän tyyppinen malli toimii, jos siihen todella uskotaan Puhemies koputtaa ja lähdetään ottamaan se vakavasti. Myyjää ei tietenkään voi tässä kriminalisoida, koska näissä tapauksissa myyjä on rikoksen kohde.

Tuon vaan lyhyesti tähän yhden näkökulman. Vistbacka otti vähän kantaa siihen, kuinka vaikeata on näyttö. Otetaan sitten tämmöinen esimerkki, että minä olisin jonkun naisen kanssa hotellihuoneessa ja sinne jostain syystä hyökkäisi poliisi, jolla ei ole edes oikeutta tulla sinne, Ed. Minäpä sanoisin, että "enpäs ole kun myymässä", jolloin pääsisimme pälkähästä molemmat, koska myynti ei ole rikollista ja ostajakaan ei tässä tapauksessa olisi rikollinen, koska minä todistettavasti en ole ihmiskaupan tai parituksen uhri.

Ministeri Luhtanen korosti täällä ihmisoikeuksia tässä yhteydessä, ja se onkin tärkeä kysymys. Eduskunnassa on nyt kaksi eettisesti tärkeää lakiesitystä käsittelyssä yhtä aikaa, ja ihmettelenkin eräiden mieskansanedustajien näkemyksiä ja tätä miesten logiikkaa siitä, että hedelmöityshoitojen rajaamista perustellaan perhearvoilla, mutta samat henkilöt täällä ovat sitä mieltä, että seksin ostoa ei pitäisi kriminalisoida.

Perusteletteko te sitäkin perhearvoilla? On liikuttavaa kuulla täällä näitä puheita, ja voin arvioida vaan, minkälaista keskustelua valiokunnissa on käyty, lakivaliokunnassa ja jossakin muuallakin. Mutta, arvoisa puhemies, minä olen huolestunut siitä, kun minä olen elämässäni ollut tutkimassa rikoksia aika paljon, olen ollut päätoimisena syyttäjänä, istunut joskus jopa käräjätkin, ja minä vaan pelkään sitä, mitä ed.

Koskinen täällä totesi, joka on ollut myöskin oikeusministerinä ja istunut käräjiä myös. Hänhän huolestui myöskin siitä, sanoi, että yksi askel tämä on, mutta minä vaan pelkään, että käytännön elämässä — tietysti tämä antaa joitakin vinkkejä — on hyvin vaikea saada sitä näyttöä, että siellä tuomio tulee.

Pitää saada selvemmät säännökset pykäliin, että ne toimisivat. Minun mielestäni näennäislainsäädäntöä ei pidä harjoittaa.

Nämä pykälät ovat selvät, jos ei niitä tahallaan harhaanjohtavilla esimerkeillä yritetä sekoittaa. On hyvä, että nyt dementoidaan tämä väite näistä lapuista. Nimenomaan on kysymys, ja valiokunnan mietinnössä se lukee aivan selvästi, objektiivisesti arvioitavista olosuhteista, se, että joku on pakotettu tai häntä on neuvottu pitämään lappua tai sanomaan, että olen tässä vapaaehtoisesti, on nimenomaan poissuljettu rangaistavuuden kriteerinä. On aivan käsittämätöntä, että tahallaan yritetään väittää asioita, jotka valiokunnan mietinnössä on nimenomaisesti toisin kerrottu.

Jos, puhemies, on aikaa näihin alaikäisiin, niin siinä on toisenlainen näyttökysymys. Juristi ymmärtää sen aika hyvin, kun on ikäraja ja sen näyttö. Se on erilainen arvioitavissa oleva asia kuin se, onko ostettu esimerkiksi nettisivujen kautta tai olisiko muista tilanteista, esimerkiksi siitä, että maksetaan toiselle ihmiselle, pitänyt ymmärtää, että ei tässä nyt ole muusta kuin selvästikin parituksesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta kysymys. Ikärajojen arviointiin liittyvä juridiikka on omansa, ja se liittyy moneen muuhunkin tilanteeseen.

Saanko arvoisille edustajille tässä yhteisesti todeta, että olisi parempi, jos käytätte puheenvuorot rintamasuunta puhemiehen korokkeelle päin puhtaasti ääniteknisten syiden vuoksi. Ministeri Luhtanen on eräs eniten ihailemani poliitikko Suomessa. Mutta haluankin kysyä teiltä, miksi te toitte tämän hallituksen esityksen tässä muodossa, koska ainakin minusta tämä rikoslain 8 § on aivan liian väljä. Siinähän mikä tahansa pieni lahjakin voi olla seksuaalipalvelujen ostamisen yritys.

Oletteko nyt kuitenkin muuttanut mielenne siten, että asetutte tämän lakivaliokunnan enemmistön kannalle tässä esityksessä? Olen tätä ihmisoikeussaarnaa nyt tässä kuunnellut noin tunnin verran ja toivoisin näiltä edustajilta, jotka puhuvat ihmisoikeuksista, että he joskus ottaisivat kantaa siihen kaikista suurimpaan ihmisoikeuteen, oikeuteen elää. Mutta sitähän te ette tee. Oikeus elää on ensimmäinen ihmisoikeus, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella on oikeus syntyä, mutta silloin ei olekaan kysymys ihmisoikeudesta enää Ed.

Sinnemäen välihuuto — perille menee, kun hermostuitte, edustaja — vaan on kysymys naisen ruumiista. Välihuutoja Silloin kun se teille sopii, se on näin päin, silloin kun se ei sovi, se on toisinpäin. Sitten haluaisin vielä lisätä sinne huutomyrskyn väliin kuitenkin, että ed. Vistbacka on ollut käytännön elämässä tutkijana, poliisina, syyttäjänä, varatuomarina. Nämä asiat näyttävät ehkä hieman toisenlaisilta, kun on elävää elämää takana eikä ole pelkkien kirjaröykkiöiden takana ottanut kantaa asioihin.

Siinä voi ehkä niin kuin semmoinen realismin hipaisu olla mahdollinen. Olen kyllä hieman hämmästynyt vastalauseen ensimmäisen kirjoittajan sanonnasta, tästä, että hallituspuolueiden painostuksesta olisi rajattu. Jos palataan ajassa hiukan taaksepäin, niin Professori Raimo Lahti totesi: Salo, teiltä tulee hyvin monesti pelkkää populismia, mutta tällä kertaa se on pelkkää pölhöpopulismia.

Ei voi onnitella vastalauseesta, voi onnitella siitä, että olette saanut palstamillimetrejä, mutta ette niinkään ansiokkaalla tavalla. Jäin miettimään näitä ed. Meidän vastalauseessamme asiaa on tarkasteltu ainoastaan juridiikan näkökulmasta sillä perusteella, miten on arvioitu poliisin asiantuntijalausunto Ed.

Karvosen välihuuto — minulla on tässä kaikki tällä hetkellä pöydällä — ja syyttäjän lausunto, tuomioistuimen, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden lausunto. Tämä on ollut tarkastelukulma, ja olen tarkastellut hallituksen esitystä ja nyt tätä kompromissiesitystä.

Paasio, kuvitellakaan, että minulta vaaditaan vielä uutta pykälämuotoilua. Minä olisin toivonut, että parlamentarismin mukaan se tulee hallitukselta, tarkentava esitys, ja saamme kuulla siihen myöskin asiantuntijoita. Totean vaan esimerkkinä, kun lakivaliokunnan puheenjohtaja viittasi johtavaan ihmisoikeussyyttäjään, Tampereen kihlakunnan johtavaan syyttäjään Jouko Nurmiseen, niin hän toteaa täällä: Siihen voi liittyä myös selviä haittoja.

Lisäksi kaiken seksuaalipalvelun ostamisen ja sen yrittämisen kriminalisointi on rikosoikeudellisesti varsin avoin ja epätäsmällinen tunnusmerkistö. Lue viimeinen lause, ole hyvä! Niin, hän ilmoittaa toissijaisen näkökulman, mutta ensisijainen näkökulma, ensisijaisesti esitetään, että seksuaalipalvelujen ostamista ei tulisi lainkaan kriminalisoida.

Niin, ja toissijaisesti kompromissi! Tämän kompromissin ongelma tietenkin on, että se ei vastaa siihen, mistä kaiken kaikkiaan tässä on kysymys, eli naisista ja lapsista, ihmisistä, joiden ihmisarvoa loukataan silloin, kun heitä esineellistetään, eli kokonaisuudessaan sitä, mitä meillä prostituution bisneksessä tapahtuu, ei pystytä tällä kompromissilla nyt hoitamaan ja antamaan sitä signaalia, että ihmisarvo annetaan naisille.

Mielestäni ei todellakaan kenenkään pitäisi joutua valitsemaan prostituutiota tullakseen taloudellisesti toimeen. Tiedämme, että aikaisemmin on pyritty säännöstelemään prostituutiota kohdistamalla toimenpiteitä juuri näihin uhreihin eli prostituoituihin, ja sillä tavalla seksin ostajat ovat jääneet näkymättömiin.

Nyt tietysti on hyvä, että nimenomaan ostajat nostetaan myös, että heidän kohdallaan voitaisiin päätyä siihen kriminalisointiin. Näkisin nimenomaan, että koko sitä ihmiskauppaongelmaa me emme tällä ratkaise. Tämä koko Puhemies koputtaa seksibisnekseen liittyvä asia ei tällä lailla, tällä rajauksella hoidu. Sen vuoksi tämän ihmisarvon loukkaamattomuuden kokonaisuudessaan olisi pitänyt olla vahvemmin mukana tässä lain etenemisessä.

Laki on ongelmallinen, enkä olisi suoraan sanottuna pannut pahakseni, vaikkei sitä alkuperäisessä muotoilussa olisi koskaan eduskunnalle annettukaan. Kriminalisointihan Suomessa jo on.

Osto ja myynti [Puhuja täsmentää myöhemmässä puheenvuorossaan. En kuitenkaan kannata ihmisen ostamista enkä myymistä enkä totisesti ole alan asiantuntija. Kuten käyty keskustelukin osoittaa, rikoksen rajaamisessa on haasteensa ja valvonta tullee olemaan vaikeaa. Valiokunnan uusi muotoilu on kuitenkin alkuperäistä parempi ja hyväksyttävä. Tosin siinäkin tulee olemaan varmasti käytännössä näyttöongelmia, joihin täällä ed.

Yhdyn niihin mielipiteisiin, joissa kannustetaan poliisia entistä tehokkaampiin toimiin nimenomaan ihmiskaupan ja parituksen kitkemiseksi, ja toivottavasti myös tältä talolta löytyy taloudellista panostusta tuohon, samoin kuin taloudellista panostusta sosiaalipolitiikkaan, jolla ihmiset voivat sitten paremmin saada toimeentuloa ja hallita elämäntilannettaan, niin ettei heidän ainakaan tarvitse henkensä pitimiksi itseään myydä. Ja loppuun ministerille tekisin kysymyksen.

Seksibisnes, seksimedia, elokuvat ja lehdet ovat myös hyvin isoa teollisuutta. Olisinkin kysynyt, onko tämä huomioitu tässä lakivalmistelussa. Mielestäni siinä on kysymys ihan samasta asiasta, vain eri foorumilla. Alholle vastata, että mielestäni kun taistellaan ihmiskauppaa vastaan, niin on myös taisteltava prostituutiota vastaan.

Jokainen ihmisen ostaminen on mielestäni eräänlaista ihmiskauppaa, ja tiedetään ainakin todeksi, että seksin ostaminen lisää aina ihmiskauppaa. Kaikissa niissä maissa, joissa jollain tavalla on sallittu ihmisen ostaminen, niin prostituutio ja ihmiskauppa rehottavat. Ei ole löydetty sellaista tapaa, jolla voidaan ihmiskauppaa vastustaa ilman, että seksin ostamisen kysyntään puututaan yleisesti.

Kun ajatellaan syrjinnän vastustamista, niin silloinkin ajatellaan niin, että kaikkinainen syrjintä on kiellettyä, vaikka yksittäisessä tapauksessa joku olisikin suostunut siihen, että minua saa tässä tilanteessa syrjiä. Myöskin väkivallan kriminalisoinnissa ajatellaan, että kaikki väkivalta ihmistä kohtaan on laitonta, vaikka joku voisi jossain tilanteessa sanoakin, että minua saa lyödä.

Siinä mielessä olisi ollut aivan aiheellista antaa se todellinen laki ja se kriminalisointi, jossa sanotaan, että meidän yhteiskunnassamme se on ihmisarvon loukkaamista.

Aina ihmisen ostaminen on ihmiskauppaa. Ainakin se edistää sitä. Uskon edelleen tämän keskustelunkin pohjalta, että kyllä hallituksen esitys alkuperäisessä muodossaan olisi mennyt läpi, jos siitä olisi ryhdikkäästi pidetty kiinni eikä keksitty tällaista onnetonta kompromissia, joka sai ensimmäisenä aikaan sen, että sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kohdalla murtui selkäranka, sen jälkeen keskustan ryhmän, ja Rkp: Totean myös, että edustajiin kohdistuva paine seksibisneksen taholta on ollut kova, eli seksibisneksen lobbaus on saanut mielestäni valitettavan suuren painoarvon, ja näitä seksibisneksen etujärjestön edustajia on kuultu paitsi asianomaisina niin myös ikään kuin puolueettomina asiantuntijoina.

Minun mielestäni heidän lausuntonsa ovat vääristäneet tämän asian käsittelyä. Edustajat Salo ja Vistbacka ja muutamat muut ovat esittäneet, että tällaista lakia ei voi säätää, koska sitä ei pystytä valvomaan. Tämä on kyllä todella kummallinen perustelu ja varsinkin, jos ed. Vistbacka on esiintynyt varatuomarin asiantuntemuksella, myös lain käytännön soveltamisen tuntijana.

Kyllähän esimerkiksi punaisia päin ajaminen on kielletty. Siitä huolimatta se on yksi yleisimpiä rikoksia, mitä tehdään, ja pieniä lapsia jää autojen alle ja loukkaantuu vakavasti ja kuolee suojateillä, koska ihmiset ajavat päin punaista. Jos te nyt ihan jatkatte logiikkaanne loppuun asti, niin odotan kohta esitystä siitä, että punaista päin ajaminen on tehtävä lailliseksi, koska sitä ei pystytä valvomaan. Tämä lain käsittely tääeduskunnassa on ollut niin monena kuin keväinen päivä.

Varsinkin kun valiokunnassa asiaa käsiteltiin ja kuunneltiin asiantuntijoita, alkuvaiheessa heti tuli selväksi hyvin vahvasti se, että hallituksen esitys sinänsä ei voi edetä, vaan siinä yritettiin eräitä ratkaisuja löytää.

Siinä vaiheessa lähdettiin neuvottelemaan kompromissiratkaisua. Liian nopeasti annettiin periksi! Olen useasti tämän lain käsittelyn yhteydessä todennut julkisuuteen sen ja totean nytkin, että tästä laista ei saa hyvää tekemälläkään, vaan me olemme nyt kaikista huonoista vaihtoehdoista valinneet sen parhaan, eli tällä yritämme mennä eteenpäin, ja ministeriöllä on velvoite kolmen vuoden sisällä tehdä valiokunnalle tästä asiaa koskeva selvitys, jonka jälkeen voidaan sitten lähteä linjaamaan tätä asiaa eteenpäin.

Tärkeintä on, että me saamme tätä asiaa koskevaa lainsäädäntöä voimaan. Ensimmäinen tehtävä on ensinnäkin koko tässä keskustelussa lopettaa puhuminen heistä; kyllä on puhuttava meistä. Olen sitä mieltä, että ylipäätänsä rangaistuksilla ja rikoslain käyttämisellä pitää olla erittäin vahvat yhteiskunnalliset perusteet.

Mielestäni prostituutioon siltä osin kuin se ei kuulu ihmiskauppaan, jollaista on kiistattomasti myöskin olemassa, sen epätoivottujen ilmiöiden hoitamiseen sopii sosiaalipolitiikka paljon paremmin ja sen puolesta haluan mieluummin täällä puhua. Sitten haluan korostaa myöskin sitä, että lainsäätäjän täytyy myöskin aina miettiä, miten pitkälle yksityisyyden ja julkisuuden välillä rajaa tehdään.

Perustuslaki kyllä turvaa myöskin yksityisyyden suojaa, ja sekin täytyy ottaa huomioon eikä pelkästään niitä näkemyksiä, jotka tässä keskustelussa pääsääntöisesti ovat tulleet esille. On siis hyvä, että yleistä prostituution kieltoa ei ole tullut. Sen kuva on hyvin monimuotoinen myöskin Pohjoismaissa. Norjassa asia ei ole ajankohtainen yleisenä kieltona, mutta kysymys sitten siitä, halutaanko löytää täsmällisempiä aseita lieveilmiöiden ja ennen kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden estämiseen, on toinen, ja siihen me tarvitsemme yhteispohjoismaista ja itse asiassa kansainvälistä yhteistyötä.

Korjaan tähän alkuun, jos tein äsken lapsuksen. Olin sanovinani, että seksin osto ja myynti yleisellä paikalla on jo nyt kielletty. Kuulemma en sanonut tuota "yleistä paikkaa", joten korjataan nyt salille aikakirjoihin.

Syy, miksi pyysin vielä vastauspuheenvuoron, oli se, että haluaisin todeta ed. Räsäselle, joka viittasi siihen, että sosialidemokraattista ryhmää on painostettu seksiteollisuuden puolelta, että haluaisin nyt tässä ainakin omalta kohdaltani rikkoa tämän ääri-ihmisten esittämän myytin.

Minua ei ole painostettu miltään taholta. Mitä tulee vielä tähän hallituksen alkuperäiseen esitykseen, se todellakin oli ongelmallinen, niin kuin ed. Asko-Seljavaara totesi, tämän tarkkarajaisuuden kohdalta. Kun kuunneltiin asiantuntijoita, niin hyvin monet asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, että tämä hallituksen alkuperäinen esitys olisi koskenut myös vakituista parisuhdetta, ja siihen ei ollut minkäänlaista syytä.

Ahonen aikaisemmin mainitsi, niin meillä keskustan ryhmässä oli tarkoitus löytää hiukan toisenlainen ratkaisu tähän asiaan, ja tämä oli se lopputulos, johon päästiin. Niin kuin valiokunta on edellyttänyt, näitä toimenpiteitä tullaan seuraamaan ja myös sitä, miten poliisi, syyttäjä ja muu oikeuslaitos pystyvät hoitamaan sen siten, että paritusta ja ihmiskauppaa on tulevaisuudessa yhä vähemmän Suomessa. Minuakaan ei ole seksiteollisuus millään lailla painostanut, enkä ole vähimmässäkään määrin asiantuntija tässä asiassa, mutta tätä keskustelua seurattuani muutama kommentti.

Minusta on an sich, itsestäänselvää, että ihmisen ostaminen ja myyminen on väärin. Siinä mielessä tässä ollaan liikkeellä ihan periaatteellisesti oikeassa asiassa. Jotain tavattoman outoa on meidän yhteiskunnassamme, jos jossakin on sellainen ajattelutapa, että näin ei ole vaan että sitä täytyy sitten erikseen vielä rikoslailla säätää. On hyvä nyt, että säädetään, mutta minusta tässä on jokin periaatteellinen ongelma. Se liittyy vähän siihen, mistä ed.

Biaudet täällä vähän aikaisemmin puhui ja mikä tulee tästä valiokunnan yleisperustelusta esille, kun täällä sanotaan, että tämä on ennen kaikkea tämmöinen tasa-arvo-ongelma. Minusta se johtaa tämän tarkastelun kummallisille vesille. Ongelma on se, että ostetaan ja myydään ihmistä. Toinen tähän keskusteluun tietysti liittyvä ongelma on se, säädetäänkö rikoslaki nyt sillä tavalla, että se toimii käytännössä niin kuin pitää ja ei toteudu se, mihin ed. Petri Salo viittasi, hallituksen esityksen sivulla 20 perusteluissa mainittu, mihin toivoisin ministerin ottavan kantaa.

Lakivaliokunta on tehnyt rajauksen, joka on monelta näkökannalta perusteltu. Mutta on erittäin hyvä asia, että tästä laista ja muista toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan ja prostituution vähentämiseksi suoritetaan seurantaa. Räsäselle tästä kansanedustajille tulleesta sähköpostitulvasta, että ainakin minun mielipidettäni tämä sähköpostitulva prostituution puolesta on muuttanut kyllä hyvin paljon kielteisempään suuntaan.

On aivan selvä asia, että seksin ostaminen ei ole mikään ihmisoikeusasia, ja on kerrassaan pöyristyttävää, että niin monet suomalaiset ajattelevat tuolla tavalla. Tähän ilmiöön ja näihin asenteisiin on puututtava, ja minun mielestäni kansanedustajilla on myös velvollisuus käydä sitä kansalaiskeskustelua kansalaisten kanssa tästä kysymyksestä.

Mielestäni ei ole minkäänlaista populismia ja epäjohdonmukaisuutta siinä, jos minä omassa vastalauseessani perustelen sivuilla 20 ja 21 hallituksen omassa esityksessä olevan, jossa kaksi sivua haukutaan tämän kaltaista kompromissiesitystä, jota nyt ollaan hyväksymässä, ja lisään siihen ne asiantuntijalausunnot, joita on saatu poliisilta, keskusrikospoliisilta, tuomioistuimilta, syyttäjiltä.

Kerään tiedon ja teen niistä vastalauseen. Olen ollut itse 17 vuotta poliisi, ja minulla on myöskin kokemusta paritusrikostutkinnasta Helsingistä täällä, ja voin kertoa sen esimerkin myöskin teille sitten kahden kesken. Tiedän, mitä tämä rikollisuus on, varsin hyvin. Olisin toivonut vaan, että nämä esitykset riittävät. Koska oikeusministeri on itse omassa esityksessään haukkunut tämän esityksen, mitä me nyt olemme hyväksymässä, niin nyt koen, että minä pyrin tällä julkisuuteen.

Minähän toimin juuri johdonmukaisesti siten kuin oikeusministerin esitys. Oma ajatteluni on kaikkein lähimpänä ed. Luultavasti väliäänestyksessä äänestän sen esityksen puolesta, koska se on ainut johdonmukainen esitys tässä salissa ja lakivaliokunnassa ollut. Te vertasitte päin punaisia ajoon.

Ei tarvitse olla edes poliisi, kun näkee, että siinä on tapahtunut rikos, rangaistava teko. Minä olen puheenvuorossani kantanut huolta siitä, että ei kannata tehdä sellaista lakia, jota ei pysty riittävästi saamaan selville. Sitä pystytään kiertämään liikaa. Tämä oli se ongelma, josta minä olen kantanut huolta, ja myöskin monet asiantuntijat, jotka työskentelevät käytännön elämässä rikostutkinnassa, syyttäjinä oikeuslaitoksissa, ovat kantaneet samaa huolta. Lapintie, että minä tiedän tämän ongelman tässä, kun olen lukenut tarkasti tämän teidän kompromissiesityksenne, joka täällä nyt hallituspuolueitten edustajien taholta viedään läpi.

Ei voi, hyvä ystävä, ed. Lapintie, verrata päin punaisia ajoon silloin, kun puhutaan rikosoikeudellisesta tutkinnasta, joka johtaa syyteharkintaan.

Minä tarkoitin, että on vaikea löytää sellaista tutkinnan kautta, että se ylittää syyteharkinnan, syytekynnyksen. Itse olen jo tehnyt kaksi vuotta sitten lakialoitteen yleisestä seksin ostamisen kieltämisestä eli pidän huonompana vaihtoehtona tätä kompromissia, mutta tämä kompromissikin on parempi kuin ei mitään. Tässä kompromississa lakivaliokunta on perustellut sitä, että jos ostaja huomaa, että prostituoitu on sidottu tai muuten pidetään lukittuna, silmät sidottuina, kädet sidottuina, liikkuminen on rajoitettu — kuten esimerkiksi oli tapauksessa, jossa kehitysvammaista tyttöä on käytetty hyväksi täällä — jos on nettisivuilla useiden muiden naisten kanssa samoissa ilmoituksissa, Välihuutoja jos rahat maksetaan jollekin toiselle, niin kyllä saa aika kummallinen ostaja olla, jos ei tajua, että on tekemässä vakavaa rikosta.

Tässä selvästi tarvitaan vielä paljon koulutusta. Otetaan esimerkkinä nyt sitten punaisten valojen sijaan tämä piratismi, jossa piraattilevyn ostajalta edellytetään, että hän olosuhteista päättelee, että tämä levy maksaa niin vähän ja se on ostettu sellaisissa olosuhteissa, että se ei ole kaupasta ostettu ja laillinen. Alholle olisin halunnut todeta, kun hän totesi, että rikoslakia ei saa käyttää signaalina: Tämän vuoksi rikoslailla pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, niin kuin tässäkin.

Toki nyt on päädytty selkeämpään ja tarkkarajaisempaan muotoiluun. Montako lainvoimaista tuomiota on tullut? Salolle toteaisin, että on hyvin epäjohdonmukaista lukea pätkiä sieltä ja täältä ja jättää johtopäätökset asiantuntijalausunnoista lukematta.

Ensinnäkin tästä johtavan kihlakunnansyyttäjän Nurmisen lausunnosta. Se loppuu todellakin siihen, että toissijaisesti kriminalisointi on ainakin rajattava vain seksuaalipalveluiden ostamiseen tilanteissa, joissa myyjä on ihmiskaupan uhri. Ammattisyyttäjä, joka on erikoistunut näihin, näki tämän vaihtoehdon mahdollisena.

Mutta kun olen miettinyt, miten on mahdollista, että vetoatte siihen, ed. Petri Salo ja ed. Vistbacka, että olette toimineet tällä alalla, niin nyt se selvisi ed. Te muistelette vanhoja parituspykäliä. Nyt on uusi laaja-alainen pykälä, johon juuri ed. Johannes Koskinen viittasi, joka aikoinaan ministerinä tätä valmisteli, ja joka on aivan toisesta maailmasta. Teidän käsityksenne siitä, että parituspykälällä ei ole merkitystä tai rikosta ei voi todistaa, perustuu siis vanhoihin juttuihin eikä tähän uuteen, huomattavan laajaan, merkittävästi koko seksibisnekseen puuttuvaan parituspykälään.

Parituspykälä menee tänä päivänä niin, että joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveyttä loukkaavaa tekoa varten, vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja sitten olennaisesti edistää tekoa, yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista, muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon, on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Tunnen myöskin törkeän tekomuodon. Tästä ei ole kysymys, mutta ottakaa huomioon myös, että nyt myöskin tulevan ostajan on tiedettävä tämä pykälä. Välihuutoja Hänen on tunnettava tämä ja myöskin tämä pykälä, joka liittyy ihmiskauppaan. Se on vielä monimutkaisempi. Väitän, että lainvoimaisia tuomioita ei saada tällä lainsäädännöllä. Käsittelemme tänään suurta julkisuutta saanutta hallituksen esitystä.

Esitys on perusteluista ilmenevistä seikoista johtuen hyvä niiltä osin kuin se käsittelee YK: Mutta muilta osin esitys on todella torso.

Hallituksen alkuperäinen esitys oli kriminalisoida seksin osto kokonaan. Tällainen mallihan on käytössä sivistyneessä maailmassa ainoastaan synnyinmaassani Ruotsissa, joka aiemmin tunnettiin eräänä Euroopan liberaaleimpana valtiona myös näissä asioissa. Viimeksi Norja on Ruotsin seitsemän ja puolen vuoden kokemusten perusteella hylännyt kyseisen kaltaisen lain.

Vastustin jo hallituksen alkuperäistäkin lakiehdotusta useista syistä. Olemme järjestyslailla saaneet katuprostituution kuriin, se ei enää häiritse muiden kansalaisten elämää.

Hallituksen esityksellä kaikki prostituutio olisi viety maan alle. Useiden asiantuntijakuulemisten perusteella vakuutuin entisestään mielipiteeni oikeellisuudesta. Pontta antoi jo pari vuotta sitten lakivaliokunnassa käsittelemämme törkeä paritus ja törkeä ihmiskauppa -laki. Noiden lakien käsittelyn yhteydessä saimme kattavaa tietoa myös seksin oston mahdollisen kriminalisoinnin haittavaikutuksista. Silloinen oikeusministeri Johannes Koskinen ei seksin oston kriminalisoivaa lakia esittänyt, mutta tietoa tuli runsaasti myös sen tiimoilta.

Jo tuolloin seksin oston kriminalisointia vastustivat muun muassa keskusrikospoliisi, evankelisluterilainen kirkkohallitus, kuten myös ortodoksinen kirkkohallitus. Edellä mainitsemieni tahojen lisäksi kieltoa vastusti ainakin kuusitoista muuta instanssia. Kieltoa puolsi tuolloisten tietojen mukaan vain viisi eri tahoa. Kaikilla lausunnonantajilla oli omilta näkökannoiltaan hyvin perustellut kriteerinsä.

Nyt seksin täysin kieltävä laki tuli sitten hallituksen esityksenä lakivaliokunnan käsittelyyn. Kuulimme yli kolmekymmentä asiantuntijaa. Valiokunta kävi Tallinnassa tutustumassa Viron tilanteeseen, itse en tosin ehtinyt tuolle matkalle. Lisäksi kävimme tapaamassa maaliskuun 9. Paikalla oli yli kaksikymmentä venäläisnaista. He näyttivät meille käsilaukuistaan passinsa, joilla todistivat, etteivät ole minkään parituksen tai ihmiskaupan uhreja. Passin olemassaolo ei tietenkään yksin todista vielä mitään.

Käydyssä keskustelussa asia kuitenkin todettiin useaan kertaan. Osa heistä oli tehnyt valmiiksi kirjallisen lausunnon mahdollisen lain seuraamuksista heille. Tällä hetkellä he saavat tehdä työtään vapaasti ilman rikollisliigojen häärimistä ympärillä. Jos laki tulisi voimaan, se aiheuttaisi heille välittömän vaaran, kun parittajat pääsisivät huseeraamaan heidän touhuihinsa.

Eräs naisista kertoi olleensa alalla Helsingissä seitsemän vuotta, kotoisin Pietarista. Hän oli tyytyväinen nykytilanteeseen, kertoi, kuten muutkin, olevansa yksityisyrittäjä. Hän oli pahoillaan siitä, että suomalaiset naisjärjestöt puhuvat heistä aina alistettuina naisina. Hänen mielestään he ovat enemmänkin ylistettyjä naisia, koska ainakin hänellä on kertomansa mukaan muun muassa parempi tulotaso kuin useimmilla asiakkaillaan.

Lisäksi kyseiset paikalla olleet naiset, siis varsinaiset alan asiantuntijat, näyttivät käsivartensa, ettei heissä ole piikin jälkiä eli heistä ei kukaan käytä huumeita.

Seksin kieltoa puolustavat tahot vetoavat poikkeuksetta siihen, että kaikki prostituoidut ovat myös rikollisia ja huumeiden orjia. Toisenlainen totuus esitettiin meille tuona torstaina asiantuntijoiden voimin. Saman asian todisti eilen MTV3: Jossain vaiheessa eräät lakivaliokunnan kiihkeimmät jäsenet huomasivat jäävänsä esityksessä häviölle. Niinpä he keksivät muuttaa hallituksen alkuperäistä esitystä vielä järjettömämpään suuntaan: Muutetaan esitystä siten, että seksin osto kriminalisoidaan vain niissä tapauksissa, kun ostaja tietää myyjän olevan parituksen tai ihmiskaupan uhri.

Millä tavalla ostaja voisi saada sopimuksen tekohetkellä sen selville? Kysymyshän on nimenomaan kahden aikuisen välisestä sopimuksesta.

Paritus, ihmiskauppa ja alaikäisiin sekaantuminen on jo Suomen laissa kriminalisoitu, mitä siis esittelyssä oleva laki auttaisi? Jos laki tulisi tällaisenaan voimaan, se olisi myös samalla ensimmäinen kerta maamme vuotisessa itsenäisessä historiassa, että prostituutio laillistettaisiin. Olisi laillista ja laitonta prostituutiota.

Nyt käsittelyssä olevan mietinnön mukainen laki ajaisi alkuperäisen esityksen kannattajat syvälle suohon. Alkuperäisen esityksen mukaan muutamia sakkoja olisi voitu kenties langettaa, kuten Ruotsissa on tapahtunutkin.

Siellähän laki tuli voimaan vuonna , ja näinä kuluneina vuosina sakkoja on aiheesta annettu muutamia satoja. Käsittelyssämme oleva muunneltu totuus eli hallituksen alkuperäisestä esityksestä täysin poikkeavan mietinnön mukainen laki ei antaisi siihenkään mahdollisuutta. Jos poliisi epäilisi seksipalvelujen myyjää parituksen tai ihmiskaupan uhriksi, tulisi siitä joidenkin mielestä olla oikeuden määräämä tuomio, jolla todistettaisiin kyseessä olevan myyjän asema alistettuna parittajan tai ihmiskauppiaan uhrina.

Mietinnön mukainen laki ajaisi ojasta allikkoon lainkuuliaiset suomalaiset. Pienenä vertauksena maassamme vuosina — voimassa ollut kieltolaki:

... Hieronta homo itäkeskus treffit.suomi24.i

Suomi 24 treffit gay runkkaus vinkit

STRIP CLUBS IN HELSINKI STRAPON GAY DOMINA