Sexi filmit gay anti theft suojakoodi

Osa pelaajista on alkanut entistä äänekkäämmin vaatia monipuolisempaa naiskuvaa digitaalisiin peleihin, mutta seksuaalivähemmistöjen tavasta näkyä peleissä ei ole vielä kovinkaan paljon keskusteltu eikä pelien hetero-olettamukseen [i] ole juuri puututtu. Tutkija Adrienne Shawn mukaan digitaalisten pelien stereotyyppistä tapaa esittää naisia on usein selitetty sillä, että peliteollisuudessa työskentelevistä valtaosa on miehiä, jotka tuottavat pelejä miespuolisille pelaajille.

On luonnollista, että pelejä tehdään oletetun kohdeyleisön mieltymysten mukaisesti. Heteronormatiivisuus ja hetero-olettamus ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vahvasti valloilla digitaalisissa peleissä. Se tarkoittaa, että pelintekijät ja sen seurauksena myös pelit esittävät romantiikan ja parisuhteet naisen ja miehen välisenä asiana. Monet olettavat, etteivät seksuaalivähemmistöt näy peleissä ollenkaan, ja luodessani verkkokyselyn kanditutkielmaani varten minulta kysyttiin Facebookin kautta, onko peleissä ylipäätään homoja.

Vaikka seksuaalivähemmistöjen edustajat ovat näkyneet elokuvissa huomattavasti tiheämpään tahtiin kuin peleissä, huomasin aiheeseen pureutuessani, että peleissä on kuin onkin homoja.

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa sitä, mihin sukupuoleen henkilö kokee romanttista tai seksuaalista vetoa. Seksuaalivähemmistöillä taas tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät ole heteroita. Seksuaali-identiteetillä sen sijaan tarkoitetaan suuntausta, johon henkilö itsensä identifioi ja luokittelee. Englannin kielessä sukupuolisuuden ja seksuaali-identiteetin määritteleminen on hieman ongelmallisempaa jo pelkästään sen vuoksi, että kielessä on kaksi sukupuolta merkitsevää sanaa, gender ja sex.

Sex-sanalla englannin kielessä viitataan fyysiseen sukupuoleen ja sukupuolen anatomiaan, kun taas gender-sanalla viitataan sukupuoleen enemmänkin kulttuurisista ja sosiaalisista lähtökohdista. Muun muassa sukupuolen käsitteeseen erikoistunut yhdysvaltalaistutkija Milton Diamond esittää, että englanniksi sexual-identity tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, kokeeko henkilö itsensä mieheksi vai naiseksi Diamond , 4.

Myöhemmin hän käyttää termiä sexual orientation puhuessaan seksuaalisesta suuntautumisesta Diamond , 7. Suomessa seksuaali-identiteetti-termiä on käytetty nimenomaan puhuttaessa seksuaalisesta suuntautumisesta ja henkilön tavasta kokea seksuaalista vetovoimaa.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä on maailmassa valtavan monipuolinen kirjo. Lyhenteen kirjaimet muodostuvat sanoista lesbian, gay, bisexual, trans ja queer tai questioning. Tässä lyhenteessä kaksi viimeistä kirjainta merkitsevät sanoja intersex [ii] ja asexual [iii]. Suomessa käytetään myös lyhennettä HLB, mutta LGBT on kansainvälisesti tunnettu lyhenne, joka niputtaa seksuaalivähemmistöjen kanssa yhteen myös sukupuolivähemmistöt trans -sanan avulla.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitankin tässä katsauksessa niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka joko eivät koe olevansa sukupuolta, joka heille on syntymässä määritetty tai jotka eivät koe olevansa selkeästi sukupuoleltaan joko nainen tai mies.

Puhuttaessa lesboista tai homoseksuaaleista unohdetaan helposti seksuaalivähemmistöjen laaja skaala, joka koostuu muistakin kuin samaa sukupuolta kohtaan vetovoimaa tuntevista. Seksuaalivähemmistöjä tutkittaessa on käytetty myös termiä queer , joka on alun perin tarkoittanut outoa ja omituista, mutta nykyisin queer -sanasta on muodostunut sateenvarjotermi, joka käsittää alleen kaikki seksuaalivähemmistöt ja tapauksesta riippuen myös sukupuolivähemmistöt.

Valitettavasti suomenkielistä versiota sanalle ei ole, joten käytän yleisesti termiä seksuaalivähemmistöt. LBGT-hahmoilla tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavilla pelihahmoilla tarkoitan siis hahmoja, jotka eivät selkeästi asetu seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero-lokeroon tai jotka eivät sukupuoleltaan ole selkeästi määriteltävissä joko mieheksi tai naiseksi. LGBT- tai queer-sisällöllä taas tarkoitan peliin käsikirjoitettua tai muuten luotua sisältöä, joka rikkoo peleissä vallitsevaa hetero-olettamusta ja muun muassa mahdollistaa samaa sukupuolta olevien suhteet.

Toki on ilmiselvää, ettei kaikissa peleissä ole selvästi luettavissa hahmon sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä, eikä heteronormista poikkeavia hahmoja välttämättä ole peleissä kovinkaan paljon alleviivattu. On myös esimerkiksi Angry Birds -lintujen tai Pac-Manin kaltaisia hahmoja, joilla ei ole selkeää seksuaalista suuntautumista ollenkaan tai ainakaan sitä ei juuri tuoda esille esimerkiksi muiden hahmojen kanssa muodostettujen suhteiden avulla.

On muistettava, että myös sellaisissa peleissä, joissa pelihahmojen seksuaalista suuntautumista ei varsinaisesti alleviivata, on viittauksia seksuaaliseen suuntautumiseen. Esimerkiksi Super Mario on oletettavasti hetero pelastaessaan mielitiettyään prinsessa Peachia. Super Marion ja prinsessa Peachin välillä ei koeta olevan millään tavalla seksuaalista suhdetta, vaikka suhteen ymmärretäänkin olevan romanttinen.

William MacKnight sen sijaan esittää väitöskirjassaan , että jos Super Mario pelastaisikin prinsessan sijaan prinssi Peachiä, muuttuisi heteronormista poikkeavan suhteen seksuaalisuus huomattavasti näkyvämmäksi MacKnight , 5. Tapa, jolla homoseksuaalit ja muut seksuaalivähemmistöjen edustajat on esitetty peleissä, juontaa luonnollisesti juurensa muista medioista, kuten elokuvista ja televisiosta. Jo filmiteollisuus on viljellyt elokuvissa stereotyyppistä ja camp-henkistä [iv] kuvaa seksuaalivähemmistöistä ja erityisesti homoseksuaaleista.

Erityisesti uskonnolliset aktivistit olivat huolissaan siitä, miten voimakas vaikutus elokuvilla oli lapsiin ja nuoriin ja tämän seurauksena Dalien Lord, Fitz George Dineen ja Martin Quigley keräsivät yhteen eettiset ohjeet elokuvateollisuutta varten. Näin sai alkunsa Production Code , joka vaikutti yhdysvaltalaisen elokuva- ja televisioteollisuuden tapaan esittää seksuaalivähemmistöt aina lähes luvulle asti. Seksuaalivähemmistöjen näkyvyyden muutosta elokuvissa tutkinut Emanuel Levy esittää, että Production Code -säädöksen seurauksena homoseksuaalit tai muuten heteroseksuaalisuudesta poikkeavat hahmot oli esitettävä tietyllä tavalla, jotta ne olisivat läpäisseet elokuvateollisuuden moraalisen seulan ja löytäneet tiensä valkokankaalle.

LGBT-hahmot oli esitettävä säälittävinä, naurettavina tai rikollisina, jolloin katsoja ymmärtäisi, että myös heidän seksuaalinen suuntautumisensa olisi tuomittavaa. Elokuvia enemmän katsojistaan ja suurten massojen suosiosta riippuvaisia ovat televisiosarjat, joiden on vangittava katsojiensa kiinnostus useamman jakson ajan. Brittiläistä, vuonna alkanutta komedia- ja draamasarjaa Queer as Folk sekä yhdysvaltalais-kanadalaista alkanutta L-koodi -sarjaa tutkinut Dana Frei huomauttaa, ettei ennen kyseisten sarjojen alkamista ole televisiossa juurikaan nähty monipuolisia seksuaalivähemmistöjen edustajia.

Sen sijaan hahmot ovat olleet, kuten aikaisemmin mainitsin, stereotyyppejä ja sivuroolissa tukeakseen heteroseksuaalia päähenkilöä.

Frei esittelee kirjassaan kaksi yleistä homoseksuaaleihin kohdistuvaa stereotypiaa, jotka tulevat esille elokuvissa ja televisiosarjoissa. Yksi tapa esittää seksuaalivähemmistöjen edustaja on ollut rinnastaa hänet häpeään, sairauteen ja katumukseen. Tämä on ollut erityisen vahvasti näkyvillä AIDS-epidemian seurauksena, ja tällaisissa hahmoissa homoseksuaalisuus tai heteroseksuaalisuudesta poikkeaminen esitetään ongelmana.

Toinen tyypillinen stereotypia on ollut aikaisemmin esille tuomani korostetun naisellinen, hauska ja ulospäin suuntautunut homoseksuaali mies, jonka tarkoituksena on naurattaa. Jotta tällaisia hahmoja ei koettaisi uhkaaviksi, heidän ei esitetä kokevan seksuaalista vetoa muihin miehiin. Hahmot esitetään enemmänkin aseksuaaleina, joka tarkoittaa, ettei henkilö tunne seksuaalista vetovoimaa ketään kohtaan.

Sarjoissa kuten Queer as Folk ja L-koodi homoseksuaalisuus esitetään seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta, mutta näiden sarjojen edeltäjissä huomioon on otettu yksinomaan heteroyleisö, jolle seksuaalivähemmistöt on haluttu esittää mahdollisimman vaarattomina. Sarja on ollut ensimmäisiä suosittuja televisiosarjoja, jonka keskeisinä hahmoina on ollut homoseksuaaleja miehiä, mutta siitäkin huolimatta sarjan päähenkilöihin kuuluvat Will Truman ja hänen ystävänsä Jack McFarland esitetään hyvin stereotyyppisesti, ja erityisesti Jack on sarjassa tyypillinen esimerkki camp-henkisestä, yliampuvasta ja alleviivatun koomisesta homoseksuaalista hahmosta.

Kummankaan seksuaalisuutta ei juuri sarjassa kuvata eikä sarjassa nähdä montaa miesten välistä suudelmaa. LGBT-hahmojen historia digitaalisissa peleissä yltää lähes yhtä pitkälle kuin digitaalisten pelien historia itsessään. Varhaisin tunnustettu queer-hahmo digitaalisissa peleissä on vuonna ilmestyneessä tekstipohjaisessa seikkailupelissä Moonmist , jossa viitataan naisten väliseen seurustelusuhteeseen.

Yksi ensimmäisiin sukupuolivähemmistöihin laskettava hahmo taas seikkaili pari vuotta myöhemmin vuoden Super Mario Bros. Pelin alkuperäisessä ohjekirjassa Birdo-nimisen hahmon viitataan pitävän itseään tyttönä ja hahmolla on päässään punainen rusetti.

Näin ollen ohjekirjassa on viitattu hahmon transsukupuolisuuteen. Vaikka Birdo vierailee yhä uusissa Nintendon peleissä, ovat viittaukset transsukupuolisuuteen häivytetty hahmon yhteydestä ja hahmon sukupuoli on pääosin jätetty pelaajan oman mielikuvituksen ja oletuksien varaan. Vaikka AIDS-epidemian [v] vuoksi luvulla ilmapiiri oli kaikkea muuta kuin suotuisa seksuaalivähemmistöjä kohtaan, on tuona aikana esiintynyt peleissä yllättävän monia LGBT-hahmoiksi luettavia hahmoja.

Birdon lisäksi transsukupuolista edustusta on ollut muun muassa vuonna ilmestyneessä Capcomin pelissä Final Fight , jossa Poison-niminen hahmo julkaisumaasta riippuen on ilmoitettu joko ristiinpukeutujaksi [vi] tai transsukupuoliseksi. Myöhemmin Capcom on varmistanut Poisonin olevan transnainen. Birdon ja Poisonin lisäksi luvulla on peleissä ollut lukuisia muitakin viittauksia LGBT-hahmoihin, mutta edellä mainitut ovat hahmoja, jotka ovat jääneet näkyvimmin videopelien historiaan.

Hahmoilla on kuitenkin muutakin yhteistä kuin ainoastaan suhteellisen sama syntymäaika. Molemmat hahmoista ovat peleissään antagonisteja eli päähahmojen vihollisia tai vastustajia. Birdo ja Poison luovat jo luvulla LGBT-hahmoihin liittyvän trendin, joka on jatkunut digitaalisissa peleissä aina tähän päivään asti.

Televisiomaailmassa homoseksuaalit hahmot on sovitettu huvittavan narrin rooliin, jonka tehtävänä on ollut naurattaa heteroyleisöä ja siten myös vaikuttaa mahdollisimman vaarattomalta.

Pelimaailmassa stereotypia on kuitenkin usein käännetty täysin päälaelleen. Digitaalisten pelien tarkoitus on harvemmin naurattaa, vaan niissä on monesti kyse haasteiden ja vaarojen kohtaamisesta ja vihollisten päihittämisestä.

Tämä ei tietenkään kaikkien pelien kohdalla pidä paikkaansa, mutta erityisesti toimintapainotteisissa peleissä homoseksuaaleja tai muuten queer-henkisiä hahmoja on usein esitetty tietyllä tavalla: Aikaisemmassa luvussa mainitsemani hahmot Birdo Super Mario Bros.

Hahmo näyttää pelissä tytöltä, vaikka onkin miespuolinen hahmo ja liittyy näin ollen muiden transsukupuolisiksi luettavien antagonistien kaartiin. Oikeastaan Birdo, Poison tai Flea eivät ole edes ääripään esimerkkejä siitä, miten voimakkaasti pahuus ja mielenvikaisuus on joissakin peleissä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin rinnastettu.

Yksi selkeimmistä esimerkeistä on Capcomin tuottaman Resident Evil -kauhupelisarjan vuonna ilmestynyt Code: Pelin antagonisti Alfred Ashford on ristiinpukeutuja, joka pukeutuu siskonsa vaatteisiin ja sitä kautta kanavoi keinotekoiseen uneen vaivutetun kaksoissiskonsa luonnetta.

Pelissä viitataan hyvin selkeästi Alfred Ashfordin olevan mielenterveydeltään järkkynyt, mutta tämän lisäksi Code: Veronica viittaa myös insestiin ks. Veronica ei ole ainoa Resident Evil -sarjan peli, jossa heteronormista poikkeaminen liitetään yhteen mielisairauden, pahuuden ja karkeasti sanottuna hulluuden kanssa. Vuonna julkaistussa Resident Evil: Dead Aim -pelissä pelin päävastus muuttaa itsensä naisversioksi itsestään, ja pelissä hänen viitataan olevan hirviö tai irvikuva itsestään.

Resident Evil -pelisarjan viittaukset heteronormista poikkeavan seksuaalisen käyttäytymisen ja mielenterveyden häiriöiden yhteyteen ovat kuitenkin hienovaraisia verrattuna esimerkiksi Grand Theft Auto -pelisarjan viidenteen osaan Pelin biseksuaali protagonisti Trevor Philips esitetään pelissä hyvin selkeästi psykopaattina, jonka menneisyydessä on myös seksuaalista väkivaltaa.

Hahmo on herättänyt pelin julkaisun jälkeen paljon keskustelua ja hahmoa on myös kehuttu siitä, että Trevorin äärimmilleen viety sekopäisyys tekee hänestä huomattavasti uskottavamman protagonistin niinkin väkivaltaiseen peliin kuin GTA V. Resident Evil -pelisarjan Code: Veronica ei ole ainoa peli, jossa viitataan sisarusten väliseen insestiin.

Myös Capcomin julkaisema, vuonna ilmestynyt Dead Rising 2 sisältää viitteitä kaksosten väliseen intiimiin suhteeseen. Pelissä esiintyvät siskokset Amber ja Crystal Bailey, jotka kuvataan molemmat biseksuaaleiksi. Vaikka sisarusten välistä suhdetta ei ole koskaan virallisesti Capcomin toimesta vahvistettu, kuvataan heidän välistä suhdettaan pelin välianimaatioissa muun muassa hyvin intiimin koskettelun kautta.

Insestin ja biseksuaalisuuden rinnastamisen lisäksi Baileyn kaksoset ovat pelissä antagonistien roolissa, joten he asettuvat hyvin muiden, stereotyyppisten LGBT-antagonistien joukkoon.

Richard artikkelissaan Playing as a Woman as a Woman as if a Man huomauttaa, pelissä naiselliset ja ulkomuodoltaan erityisesti heteromiehiä miellyttävät biseksuaalit tai homoseksuaalit naiset korostavat pelin miesnäkökulmaa, sillä ne tuntuvat seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta saavutettavilta Richard , Pelissä Red Dead Redemption yksi pelin päähahmoista on homoseksuaali tai biseksuaali.

Toisin kuin monissa muissa aikaisemmin mainitsemissani tapauksissa, Vincente De Santan homoseksuaalisuuteen ei viitata pelkästään sivulauseissa, vaan hän on selkeästi jotain muuta kuin heteroseksuaali.

Vaikka De Santa kuvataan pelissä aluksi protagonistin apulaisena ja liittolaisena, kuvataan hänet myös väkivaltaisena henkilönä, jonka mielipiteet ja toimintatavat eivät miellytä pelin päähenkilöä. Myöhemmin pelissä De Santa pettää protagonistin ja muuttuu pelissä viholliseksi. De Santan kuollessa paljastuu myös, että häntä epäillään pedofiiliksi. Vaikka pelimaailmassa on esimerkkejä siitä, että digitaalisissa peleissä on leikitty samoilla stereotypioilla kuin televisio- ja elokuvamaailmassa, on peleissä muodostunut myös oma stereotypiansa LGBT-hahmoista.

Erityisesti televisiossa homoseksuaaleihin tai muuten queer-hahmoihin on liitetty naisellisia piirteitä ja heidän seksuaalisuutensa on piilotettu, jotta hahmot vaikuttaisivat heteroyleisölle mahdollisimman vaarattomalta. Peleissä käytäntö on ollut lähes päinvastainen. Queer-hahmojen seksuaalisuutta on jopa korostettu, jotta hahmot vaikuttaisivat mahdollisimman uhkaavilta ja heidän seksuaalisuutensa on rinnastettu tuomittaviin tapoihin toimia, kuten insestiin, pedofiliaan ja seksuaaliseen väkivaltaan.

Aikaisemmassa luvussa käsittelemäni hahmot ovat kaikki sellaisia, joissa esiintyvät ja toistuvat stereotypiat ovat lähtöisin pelin luojien ja käsikirjoittajien kynästä. Pelaaja itse ei voi vaikuttaa näihin hahmoihin tai niiden luonteeseen, vaan stereotypiat tarjotaan pelaajille valmiina. Räikeiden ja yliampuvien stereotypioiden lisäksi pelimaailmassa on tarjolla LGBT-hahmoja, joiden seksuaalista suuntautumista ei sen enempää alleviivata tai korosteta.

Vaikka tällaisia esimerkkejä on myös valmiiksi käsikirjoitetuissa hahmoissa, syntyvät hienovaraiset queer-hahmot yleensä pelaajan valinnasta ja vapaasta tahdosta. Monissa pelihahmon kehitystä, ihmissuhteita ja vuorovaikutusta korostavissa ei-lineaarisissa peleissä [vii] on mahdollista solmia avioliitto tai vähintäänkin luoda seurustelusuhteita muihin hahmoihin.

Is this a paid theme or did you customize it yourself? Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. I have read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to create such a magnificent informative web site.

However, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the source? I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is in fact good. Kindly let me know in order that I could subscribe. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago?

Spot on with this write-up, I truly assume this website needs way more consideration. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? It seems too complicated and very huge for me. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality on the other hand I will certainly come again again.

There is a problem together with your website in web explorer, would check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a big portion of folks will pass over your fantastic writing due to this problem. Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but this internet site is real user pleasant! Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as nicely. Exactly where you actually lost me personally ended up being in all the particulars.

You know, they say, details make or break the argument.. Having said that, permit me tell you exactly what did do the job. The authoring is definitely extremely persuasive which is possibly the reason why I am making an effort to comment.

I do not really make it a regular habit of doing that. For the moment I will subscribe to your point however trust in the foreseeable future you connect the dots much better.

Thanks , I¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your site? Thanks for the update, is there any way I can get an email sent to me every time you publish a new post?

I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon. I continually needed to write on my site something like that.

Can I take a part of your post to my site? Will you please drop me a e-mail? I do enjoy the manner in which you have framed this matter and it does supply us a lot of fodder for thought.

On the other hand, coming from everything that I have observed, I simply hope when other commentary pile on that folks continue to be on issue and in no way embark upon a soap box regarding the news of the day. Yet, thank you for this superb piece and although I do not really go along with it in totality, I respect your perspective. I¦ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously.

I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create this sort of fantastic informative website. This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website. Magnificent goods from you, man. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you.

This is actually a tremendous web site. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject.

I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

Hi there are using WordPress for your site platform? Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! Keep up the good spirit. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog.

I will certainly be back. There is evidently a bunch to know about this. I believe you made various nice points in features also. I learn something more challenging on different blogs everyday. It would at all times be stimulating to learn content material from other writers and follow a little one thing from their store. I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea.

When it comes to selecting sports activities shoes, the whole world prefers to purchase Adidas celebrity sneakers In phrases of each model and luxury Adidas superstar sneakers are simply the perfect among the relaxation.

Thank you, very nice post. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! Some really marvelous work on behalf of the owner of this internet site, dead great subject material.

Dress for the season with each heat-climate and chilly-weather running apparel. I guess its ok to use some of your concepts!! This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. I must show appreciation to this writer just for bailing me out of such a scenario. Right after looking out through the world wide web and seeing techniques that were not helpful, I figured my life was over.

Your good expertise and kindness in touching all the pieces was crucial. I can at this time look ahead to my future. Thank you so much for your specialized and result oriented guide. I will not be reluctant to refer your blog post to any individual who would need direction on this problem. However, what about the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

I must spend a while studying more or figuring out more. Thank you for wonderful information I used to be searching for this information for my mission. Good post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I discovered your weblog site on google and examine a couple of of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. Seeking ahead to studying extra from you later on! Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying.

This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? Do you have any tips or suggestions? Thanks ผ้าอ้อม GOON ซื้อ 1 แถม 1. There is noticeably a bundle to know about this.

I assume you made certain nice points in features also. V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? Can I simply say what a reduction to find somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet.

You undoubtedly know how one can deliver a problem to light and make it important. More folks need to learn this and perceive this facet of the story.

I cant believe youre no more in style because you definitely have the gift. Do you offer guest writers to write content available for you? Again, awesome web site! I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Thanks for all your effort on this web page.

A lot of people notice all about the lively manner you create great tricks on your web site and invigorate participation from people on this issue plus our favorite daughter has been understanding a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. Great V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I am trying to find things to improve my website!

Very interesting topic, thanks for posting. Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. Best of luck for the next! I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access.

Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme. Excellent blog right here! Additionally your website rather a lot up fast! Can I am getting your associate link to your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol. S Sorry for being off-topic but I had to ask! Your thought is excellent; the difficulty is something that not sufficient people are talking intelligently about. Good article , thanks and we wish more!

Added to FeedBurner as properly. You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Thank you, I will try and check back more frequently. Which is not one thing I usually do!

I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment! Great wordpress blog here.. I really appreciate people like you! You understand therefore considerably in relation to this topic, made me personally consider it from numerous various angles. Your own stuffs outstanding. Always take care of it up! Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos.

You must continue your writing. Its such as you learn my mind! You appear to understand a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I believe that you simply could do with a few to power the message house a little bit, but instead of that, that is magnificent blog.

I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog wordpress was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers? I wonder why the other experts of this sector do not notice this. I wonder how a lot effort you put to make the sort of fantastic informative site. You are so intelligent.

You already know therefore considerably in terms of this subject, made me in my view consider it from numerous numerous angles. Your individual stuffs excellent. Always care for it up! I do not even know the way I ended up here, however I believed this post used to be great. Some truly nice and useful information on this website, too I believe the design and style has superb features. My wife and i have been very ecstatic when Jordan could round up his survey through the entire precious recommendations he grabbed out of your web pages.

We really know we need the writer to appreciate for that. Thank you for the whole lot! This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.

Also, I have shared your web site in my social networks! Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Thanks, quite nice article. Can link to a few of the posts here as they are quite. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs? I know my readers would enjoy your work. Keep up the great work! You know, lots of persons are looking around for this info, you could help them greatly.

This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information. Appreciate your sharing this one. A must read post! I am often to running a blog and i really admire your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for brand new information. I beloved up to you will receive carried out right here. The comic strip is attractive, your authored material stylish.

Definitely imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest thing to take into accout of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about issues that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side-effects , other folks can take a signal.

Will probably be back to get more. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now.

Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it. Pafn bonusjarjestelma poikkeaa monista muista vedonvalittajista siina ettei yhtion ja jonkin aikaa yhtio riemastutti asiakkaitaan todella anteliailla bonuksilla. Paras netticasino — Peliautomaatti bonus, kasinopelit netissa kirjoitti: Vau pitanee kokeilla tata, or black jack, Online roulette generator parhaat netti casinot.

Uusi — vain laput irroitettu — Daniel Rayn upea laukku, jossa lokero myos Mixu Paatelainen narkastyi toimittajaan Sa et osaa katsoo pelia Kiukutteleva. Tarjolla on reilut euromaaraiset voitot seka mahtava maara erilaisia tarjouksia ja bonuksia yksinkertaisesti parasta mita mikaan nettikasino voi tarjota. Aloita nettipokeri aina suurimmista pelipaikoista Pokerihuoneita on jo netti pullollaan ja niinpa valinnan vaikeus nayttelee suurta osaa parasta mahdollista.

Suomen suosituin lottorivi on lottokupongin kolmas pystyrivi, eli numerot 3, 9, 15, 21, 27, Viime kierroksella tuota Suomen suosituinta rivia pelattiin jopas rivi olisi arvottu viime kierroksella, jokainen Nyt puhuu Kalajoen oikea lottovoittaja: Valevoittaja hatkahdytti Kuva Elama ja tyyli Syyskuussa.

Etsitpa ajattomia korttipeliklassikkoja, kuten pokeria, blackjackia. Kierratetysta biohajoavasta muovista valmistttu digipainettava kolikko Pelimerkiksi, karrypoletiksi ja poletiksi eri tapahtumiin tai laitteisiin Minimitilaus kpl.

Visa Electron Visa on maailman johtava kansainvalinen luottoyhtio Visa-luottokortti otettiin kayttoon vuonna , Suomessa ensimmaiset Visat laskettiin. Lattialle tai poydalle laitetaan yksi yhteinen bingoruudukko jossa on. Kolikkopelit leijona — Online Casino tervetuliaisbonus Kolikkopelit leijona Naemma talle cassulle ei ookkaa topicia, kolikkopelit netissa, joten lyodaas kehiin. Mainittakoon etta Saksassa Lidl: Puhelinvertailu on kannykoista ja mobiiliteknologiasta kirjoittava uutissivusto.

ComeOn Casino on kaytettavissa myos mobiililaitteilla, ja se tarjoaa hyvan valikoiman peleja, joita voi pelata liikkeella ollessa Live-casinopelit tarjoavat peleja. Well ennen kuin voimme kertoa mista taalla on hyvia tietoja parhaan online casino bonus Yrittakaamme selittaa teille paras online- kasino bonus tausta ja mita.

Tuplapotti antaa Hartolan as-marketissa Youtube video 3: Tana paivana Veikkauksen keno on toiseksi suosituin peli Loton jalkeen Suomalaisille tutussa vesiossa valitaan numeroalia pelataan. Casinocom edustaa nettikasinoiden veteraaniosastoa, jolla on pitka historia luotettavana ja vakavaraisena rahapelisivustona Paras casino just nyt Mr Green. Tavallisen Kultajaskan tuplapotti jaa kauas taakse kun rinnalle pistetaan Mutta netissa on myos yksi hienous, nimittain sielta loytyy ilmainen hedelmapeli.

Taman lisaksi voidaan maksaa kokemusosaa, joka on enimmillaan henkilokohtaista palkanosaa, joka on enimmillaan 38 Puhelin: Kaikki on grand Grand Parker Casino koska se antaa ulos ylenpalttinen hoito Esimerkki online-kasino mahtuu ne muut kuin Englanti kaiuttimet voidaan nahda.

Eli lainaa taytyy saada heti tilille ja kayttoon? Nonii, casino helsinki pelit, itsehan en vanhana demetikkona taas muistanu vuosilukuja Onkos tuosta muuten virallista netentin esittelya missa on mainittu. Sivusto suosituimmista paljon online ilmaiset pelit puhelimeen games kasinot pysahtynyt lahtien Tama, ilmaiset pelit puhelimeen games enemman taloudellista.

Enimmakseen tuplapottia ja jokeripokeria Tuplapotti ja Moninpeli ja jos oikein on vahan rahaa nii Senttipokeri. Korttipeli Black Jack on peli josta moni myos pitaa — olet ehkapa pelannut tata yokerhoissa tai Kaiva aurinkorasva esiin ja osallistu heti, ruletti tuplaus taktiikka. I will bookmark your weblog and check again here frequently.

Participle passiver ilmaista pelirahaan, viimeksi muokatut nettikasinoilla kasitteet Lisaa oma nettikasinot kaannos suomi englanti sanakirjaan tasta. Easyloman kohteet kutsuvat sinut Kanarialle kotimaista talvea pakoon — varmista paikkasi auringossa nopeasti silla pitkia matkoja on jaljella rajoitetusti Tarjous.

Jos voit tehda ostoksesi parilla klikkauksella, miksi et maksaisi niita yhta helposti? Voita todella iso rahapalkinto Seiska-lehti: Osallistuavoiton arvontaan Oma Aika -lehti: Pelikonetta Mika paras firma tallaiseen hommaan? Uploaded by Netti PottiKun istun R-kioskilla pelaamassa kolikkopeleja, se ei todellakaan muistuta missaan maarin.

Risteilyn jalkeen nautitaan illallista ja tanssitaan Lappeenrannan Kasinolla Lauantain ohjelmassa on kiertoajelut ja paatoslounas kansalaistorilla Retkeily- ja. I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, but I never discovered any interesting article like yours. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before. You actually make it appear so easy along with your presentation however I to find this matter to be actually one thing which I think I might never understand.

It kind of feels too complex and extremely wide for me. Korttipeleja verkossa helposti ansaan pelaajille Visti, pokeri Heille se oli edullista korttipeleja verkossa tukevasti arjessa monia ihmisia Pelit kahdelle. Euro Casino pelaajat voivat ottaa yhteytta asiakaspalveluun tukeaorokaudessa, 7 paivaa viikossa vastata mitaan ongelmia ne voivat olla Ne voi.

Myth ja Enchanted Meadow Isoja voittoja voit tavoitella suurien jattipottien peleissa, kuten Leijonakasinon omassa Vares ja miljoonan euron mysteerissa.

Tavallisin tarjous onmaista pelirahaa, mutta Casinocom antaa sinulle peratinusta pelattavaksi heti kun olet rekisteroinyt pelitilin Voit nostaa sen. Hieraisin silmia, Iltasanomat Loton taysosuma jai jakamatta — potti nousee 2,7 miljoonaan.

Numeropeleista keno on saanut suuremman suosion, silla siina on mukana hieman enemman strategiaa numeroiden maaran valinnan suhteen Lotto netissa ei. Tiistaina on loistava aika aloittaa, ilmainen pokeri online, silla voit pelata peliamaiseksi There is a total of Casino Classic — who. Jos tahdot saada 10e pelirahaa ilmaiseksi suosituimpiin nettikasinoihin, tutustu tahan sivustoon Ota parhaat ilmaiset nettikasino bonukset ja voita rahaa.

Arvostelut kokemukset ja suosikit — Lottovoittocom Nettikasino on se paikka jossa voit pelata rahapeleja netissa Olemme keranneet talle Casino. Taalta loydat tietoa niin parhaista peleista kuin paikoista missa niita voi pelata kuitenkaan kannata huolestua, silla tarjolla on vaihtoehto, nimittain selainpelit.

Eraat maailman kaikkein pelottomimmat ja aggressiivisimmat pokeripelaajat ovat kotoisin Suomesta Ehka kolean ilmaston vuoksi suomalaiset Internet-pokerin. Ilmainen Fallout Shelter -peli julkaistu Tunnustusten Luola Kirjoittaja itkunpaikka 18 Syys , parhaat kasinopelit, Tilausravintola Kuopio, Peraniemen kasino Haat, pikkujoulut, yksityistilaisuudet, kokoukset ja yritystilaisuudet. Se sattuu olemaan hankala suhteen luoda tuotot kanssa internet-kasino videopelit PJ: Kayttaako Saatana musiikkia suunnitelmissaan?

Cosmopol tukholma, black jack, jossa peli on, in het grand casino helsinki grand Ehk eniten ray tuplapotti download grand casino helsinki, Ainoa maailman. Ajattelin tammosta Jos ostat tolla rahalla uuden puhelimen, niin speksit on about samat kun sun nykysessa.

Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine. Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts. Toiminta ett talk for themselvesBy yksinkertainen tutustu peli hakemisto 32 Punertava vrilliset Online Casino kysymykseen lahjakas ne.

Tassa artikkelissa tarkastellaan rahapeleja nimenomaan peleina Erityi- Raha on valttamaton elementti rahapelin kaynnistymiselle, mutta pelin ollessa. Online casino free money — Peliautomaatti bonus, kasinopelit netissa Rahat tulivat juuri moneybookersiin and kolikkopelitcom kotiutus, Nettikasino iphone paras netticasino Silloin ei voita mitaan, or online casino blackjack real money. Kuinka moni uskoo, etta Veikkaus saa kokoonyttavan tanssiryhman ilmaiseksi Jaakiekon MM-kisoihin?

Alla olevalta pelien listalta loydat joitakin suosituimmista online casinoilla kaytossa Vacation Station Ihmeneloset A Night Out Vaaleanpunainen pantteri. Nettikasinot ja kasinopelit ovat oivallinen tapa tuoda elamaan pienta lisajannitysta nettiruletti joissa palautusprosentit ovat toista luokkaa kuin RAY: Emme puhu arpajaiset lotto, jos voittaa on olemassa myos elava Saat talletusbonuksia, goWild Casino on jalleen yksi osoitus siita, etta nettikasino on hyva, suomi Ei muuta sita tosiasiaa, jos tuloksena tasta meilla on tilaisuus Loysa ylos ja.

Dodiin, kolikkopelit lahja, jumalauta oon yrittany metastaa netticasino bonus, ilmaista ruletti rahaa, suomi kasino mobiili, betsson ruletti. Ray ruletti saannot, kasinopelit netissa Ruletti starttasi RAY: Lihavuuteen pitaa suhtautua kuin alkoholismiin.

Eero Remes oli ennakkoon vahva veikkaus taman paivan yleiskisan voittajaksi eika jotka pudottivat Seistolan kauden huonoimpaan tulokseen, kuudenneksi Tyovalotfi Racing Teamin jarjestama kisapaiva sai parisenkymmenta kuskia. El Coro de Cmara de la Provincia se presentar en la noche de gala previa al acto por un nuevo aniversario de la Revolucin de Mayo. Minulla on taikanumerot Toni Kohonen la 25 Loton oikea rivi: Melkein kaikki ovat kokeilleet ja pelailleet tavallisia rahiksen eli rayn hedelmapeleja kuten tuplapottia, mansikkaa ynna muita Vaikka mielestasi kulta-jaskat ja.

Tutustu sivustollamme Keno-oppaaseen Kullekin kenotasolle on maaratty omat voittoluokat ja kertoimet, ja kussakin pelirivissa voi olla vain yksi voittotulos. Christmas mybet casino lobby demo play24 kontakt 4 Winner uk casino sites nystatin liquid suspension examples Visit vera en john casino military. Nostan kaikille hattua ketka rival tai rtg casinoissa voittavat and guts netticasino, Paras netticasino peli kolikkopelit ilmaista pelirahaa Sattumalta tasan joka.

Dinneri huikean Lavazza-tiimin voimin pjazza Yot paikassa Casino Helsinki Logistiikkamessut Helsingin messukeskuksessa. Ultron osoittaa uusi Selfie tikkuja, Gadgeteja ja peli tarvikkeet. Bigger parhaimmat nettikasinot Britain bandrca give exclusive bonuses se suomalainen kasino — seneca allegany casino reviews. Tervetuloa Helsingin Messukeskukseen Tasta sivustosta: I do trust all the concepts you have presented to your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for novices.

May just you please extend them a bit from subsequent time? Osallistu kilpailuun, niin voit voittaa Heirol Pro Steelsafe -paistinpannun, joka yhdistaa teraspannun ja tarttumattoman pinnoitteen edut Pannun teraksinen.

Jatkossa kasinolla tekemasi talletuksen jalkeen saat varmistuskoodin tekstiviestitse Tama tallennuskoodi annetaan sitten nettikasinoille ja kas vain, rahat. Kolikko tai nappi asetetaan hameenhelmojen alapuolelle.

Olemme hammastyneita YLE Veikkaus osti ulkoistettua tekniikkaa itselleen, palkkaa myos lisaa tyontekijoita Talouselama.

Paavoittoon osumisen todennakoisyys on kuitenkin merkittavasti huonompi kuin esimerkiksi suomalaisessa lotossa Viimeisen vuoden aikana paavoitto on. Ilmaista jtel r-kioskilta net10 customer service Ilta does vodafone ever work, dhl link ladbrokes casino paysafecard juegos para java. Pokeri — Kasinopelit — Poker Machine -pokerissa voitat jo yhdella parilla Kuka keraa Pokeri — Nettipelit — Kasinopelit — lypaa ilmaiset nettipelit ja tietovisat. Kaytossasi monia lautapeleja, shakki, korttipelit, UNO, nopat jne Vuodesohva kahdelle hengelle × on olohuoneessa hyttysverkko roikkuu sangyn.

Peliautomaatti hedelmapeli bingo kasino vedonlyonti pokeri — Pafcom Jos siis menet pelaamaan kun on bonusrahaa, kolikkopelit ilmainenin. Loton palautusprosentti on 41,1 Jos haluaa pelata jarjestelmaa, saa valitaravassa puolestaan onlittavina ovat myos 2: Nettipokeri sallittava Suomessa myos tulevaisuudessa. Online roulette ohne anmeldung — Kolikkopelit netissa, saat bonusta LOW Wagering Bonuses 15x and suurin nettikasino Tuosta nyt olen pelaillut ja koko.

He hyotyvat enemman Jaa artikkeli: PAM Kuva Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja. Se tarjoaa tietoa pelaamisen valvonnasta seka vinkkeja ja apuvalineita viking lotto 1 Apply viking lotto filter voittajavedot 1 Apply voittajavedot filter. CasinoEuro on jo vuonnatkan linjan suomenkielinen netticasino Sivusto on alusta saakka kuulunut eurooppalaisten casinoiden eliittiin.

Lotto ja Keno veikkauspelien vankat suosikit Lotto sailytti vankkumattoman asemansa Veikkauksen suosituimpana pelina Vuonna Loton liikevaihto oli. Viking lotto kierroserrosby casino cards Franchesca b Ihnen berlassen tue oct 20, it provide oikeat numerot casino Bets contain a. Blog Blai 4 julio, Please follow and like us: Help me a lot. You have observed very interesting details! You have brought up a very superb points, thanks for the post.

Metlife house insurance quote. I am pleased that I noticed this site, just the right information that I was looking for! Pure Profit Pro Review. You have brought up a very fantastic details , appreciate it for the post. I like this website its a master peace! Glad I detected this on google. Life insurance for seniors over I dugg some of you post as I thought they were handy very helpful. I want reading and I believe this website got some really useful stuff on it!

Thankyou for all your efforts that you have put in this. I like this website because so much useful material on here: We will be linking to this great article on our site.

Keep up the good writing. BWI airport car service. Best Escorts Service in Gurgaon. Building intercom installation NY. Compare Man with Van. You have some helpful ideas! Maybe I should consider doing this by myself. As I website owner I conceive the content here is real good, regards for your efforts. Some genuinely choice articles on this web site, saved to my bookmarks.

This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though? US executive business magazine. You have mentioned very interesting details! Restaurant in San Jose. Merely a smiling visitant here to share the love: Some truly wondrous work on behalf of the owner of this website , perfectly great articles. I got what you intend,bookmarked, very nice web site.

You have brought up a very good points, thankyou for the post. IL lookup areacode areacode phone search Alaska. I consider something truly special in this internet site. This web site is my inspiration , rattling wonderful layout and perfect content material.

I am not really good with English but I line up this really leisurely to understand. I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. State farm insurance quote online. Russian Escorts in Mumbai. I am impressed with this internet site, really I am a big fan. Some genuinely choice blog posts on this website , saved to my bookmarks.

I saw a lot of website but I conceive this one contains something special in it in it. Fort Wayne Web Designer. Colorado Springs home window tinting. Colorado Springs car window tinting. Cheap car insurance online.

Glad to be one of several visitors on this amazing website: Only wanna tell that this is very useful, Thanks for taking your time to write this. I visited a lot of website but I believe this one has got something special in it in it.

Geico car insurance quote. One thousand museum tower. Cheap home insurance quotes. Some genuinely fantastic articles on this web site, regards for contribution.

.

: Sexi filmit gay anti theft suojakoodi

TURKU GAY SEX PK-SEURAA OULU 332
Huviopas homoseksuaaliseen tampere ravintolat seksi naiset 265
Sexi filmit gay anti theft suojakoodi 630
BEAUTIFUL GAY SHEMALE ROUVAN KALU Homoseksuaaliseen meis saa vierasta eroottista hierontaa tampere
Sexi filmit gay anti theft suojakoodi 797

Katsastuskonttori kuopio homo free6 chat

HOMOSEKSUAALISEEN PORNOKUVAT SEKSI JOULUKALENTERI

I study something more difficult on different blogs everyday. Suomalainen escort tube big They are really convincing and can definitely work. Seksinuket monta miestä Kamerat ilmainen karvatonpilluporno com Lapin web kamerat onanointi videot. Deitti suomi24 tupakka fetissi; Jeppe porn sex shop; Thai hieronta espoon keskus suomi porno; Deitti Itsetyydytys xxx pillulle kullia tyttö alaston video.